نشانه های معده با  سوء مزاج  سرد

کلیک کنید >

1- ضعف هضم

2- اشتهای زیاد غذا

3- تشنگی کم

4 - آروغ ترش زدن،  بشرطی که از خوراکی نباشد

کسانی که معده با سوء مزاج سرد دارن از غذاهای سبک و رقیق لذت میبرند و غذاهای غلیظی که قبلا میخوردن را دیگه نمیتونن هضم کنند 

5

6_ اگر سوء مزاج سرد قوی باشد تا چند ساعت بعد از غذا خوردن حالت کشیدگی و درد معده همراه شخص خواهد بود

7_ ممکن سوء مزاج سرد معده اشتراکی باشد

مثلا اگر علاوه بر علائمی که توضیح دادم، سردرد ناشی از باد، شنیدن صدای مگس در گوش و امثال آن نیز احساس میشد از اشتراک مغز در سوء مزاج معده خبر میدهد