خواص گوشت گوسفند به همراه مزاج و مصلح آن

کلیک کن >

چاق یکساله یا دوساله

بهترین جای آن گوشت گردن و سر دست  و بهترین نیمه سمت راست 

بهترین نوع گوسفند:

طبع یا مزاج گوشت گوسفندی

گرم و تر  درجه دوم

مصلح آن  سرکه غوره  سماق آلو زرشک  اناردانه  دوغ و یا قراقروط 

افراد گرم مزاج باید کم و با مصلح مصرف کنند 

خواص

خواص عمومیش   زودهضمه  خون خوب تولید میکنه برای همین برای کم خون ها عالیه  چاق کننده بدنه ماهیچه ای نه چربی بهترین گوشت برای انسانه  و کلی خواص دیگه که میتونی در ادامه اون ها مطالعه کنی