تست سوء مزاج شناسی

در چه محدوده سنی هستید؟

رنگ صورت و یا رنگ تخم چشم یا رنگ زیر پلک ( گوشت پایین چشم) شما نسبت به قبل تغییری کرده؟

سطح زبان شما چه شکلی است؟

در دهان خود چه طعمی را حس میکنید؟

وضعیت خوابتون چطوریه؟

در خواب چه رویاهایی را بیشتر میبینید؟

واکنش احساسی شما چگونه است؟

آیا مدام دلشوره و اضطراب میگیرید؟

آیا افکار منفی بدون تمرکز به شما هجوم میارن؟

مثل فکر و خیال زیاد ، افسردگی

آیا وسواس دارید؟

مثلا جایی را تمیز کردید اما هی فکر میکنید کثیفه

آیا از آدما زیاد دلخور میشوید؟

یعنی مدام درباره رفتار بقیه نسبت به خودتون خود خوری میکنید ، با خودتون حرف میزنید

نا امیدی و نگرانی و ترس بیش از حد دارید؟

کدام گزینه به شما نزدیکتر است؟

آیا دهان و یا زبان شما همیشه خشک است؟

آیا پوست شما خشک است؟

آیا داخل سوراخ بینی شما اکثرا خشک است؟

آیا همیشه دچار حساسیت فصلی میشود؟

آیا زیاد عطسه میکنید؟

آیا سرگیجه دارید؟

آیا دست و پاتون زیاد عرق میکنه؟

اشتهاتون چطوره؟

آیا سوزش سر معده دارید؟

آیا در طول روز زیاد تشنه میشوید؟

حافظه شما چطوریه؟

آیا حس بویایی و یا شنوایی و یا بینایی شما قوی تر شده؟

آیا خلط گلو دارید؟

آیا سرفه های خلط دار دارید؟

آیا آب دهان شما زیاد است؟

آیا موهای شما زود سفید شده؟

کدام مورد درست است؟

آیا خارش بدن دارید؟

آیا روی پوستتون احساس سوزن سوزن شدن دارید؟

آیا خونریزی دارید؟

آیا رگ های بدنتون برجسته است؟

در طول روز زیاد خمیازه میکشید و کش و قوس میایید؟

احساس غم و اندوه زیاد تو سینه دارید؟

از غذاها و بو های تند و گرم حالتون بد میشه ؟

آیا بدن پر مو دارید؟

آیا بواسیر دارید؟

آیا یبوست دارید؟

یعنی دیر به دیر توالت میرید؟ و مدفوعتون سفته؟

آیا پوستتون چرکیده و یا بی طراوت شده؟

آیا شب کوری دارید یا در شب چشماتون ضعیف تره؟

ادرار شما چه رنگی است؟

آیا غلظت خون دارید؟

آیا دوست دارید همیشه تنها باشید؟

حالت تهوع و یا استفراغ زیاد دارید؟

دل بهم خوردگی

آیا از هوا یا نسیم خنک لذت میبرید؟

آیا گوشت بدنتون نرم تر و سردتر شده؟

تست سوء مزاج شناسی
سوء مزاج گرم و خشک

قبل از هر چیزی این نکته را باید بهت بگم


این تستی که انجام دادی تست مزاج شناسی نیست بلکه


تست سوء مزاج شناسی است


یعنی چی؟


انسان موقع تولد از پدر و مادرش یه مزاجی را کسب میکنه که بهش میگن مزاج مادرزادی یا مزاج جبلی


تا وقتی که در محدوده مزاج مادرزادیت باشی در سلامت کامل هستی


این که میگن مثلا بلغمی یا سوداوی یا صفراوی یا دموی هستی منظور همین مزاج مادرزادی است


اما سوء مزاج چیه؟


وقتی که از محدوده مزاج مادرزادی خارج میشی بسته به نوع سوء مزاجی که داری، بیماری ها به سمت بدنت هجوم میارن و مریضت میکنن


این تستی که الان انجام دادی بهت میگه که نسبت به مزاج مادرزادیت به کدام سمت خارج شدیتو الان سوء مزاج گرم و خشک داری


یعنی نسبت به مزاج مادرزادیت گرم تر و خشک تر شدی که با انجام دستوراتی که تو لینک زیر نوشتم میتونی دوباره به مزاج اصلی خودت و سلامتی کامل برگردیسوء مزاج گرم و تر

قبل از هر چیزی این نکته را باید بهت بگم


این تستی که انجام دادی تست مزاج شناسی نیست بلکه


تست سوء مزاج شناسی است


یعنی چی؟


انسان موقع تولد از پدر و مادرش یه مزاجی را کسب میکنه که بهش میگن مزاج مادرزادی یا مزاج جبلی


تا وقتی که در محدوده مزاج مادرزادیت باشی در سلامت کامل هستی


این که میگن مثلا بلغمی یا سوداوی یا صفراوی یا دموی هستی منظور همین مزاج مادرزادی است


اما سوء مزاج چیه؟


وقتی که از محدوده مزاج مادرزادی خارج میشی بسته به نوع سوء مزاجی که داری، بیماری ها به سمت بدنت هجوم میارن و مریضت میکنن


این تستی که الان انجام دادی بهت میگه که نسبت به مزاج مادرزادیت به کدام سمت خارج شدیتو الان سوء مزاج گرم و تر داری


یعنی نسبت به مزاج مادرزادیت گرم تر و تر تر شدی که با انجام دستوراتی که تو لینک زیر نوشتم میتونی دوباره به مزاج اصلی خودت و سلامتی کامل برگردیسوء مزاج سرد و تر

قبل از هر چیزی این نکته را باید بهت بگم


این تستی که انجام دادی تست مزاج شناسی نیست بلکه


تست سوء مزاج شناسی است


یعنی چی؟


انسان موقع تولد از پدر و مادرش یه مزاجی را کسب میکنه که بهش میگن مزاج مادرزادی یا مزاج جبلی


تا وقتی که در محدوده مزاج مادرزادیت باشی در سلامت کامل هستی


این که میگن مثلا بلغمی یا سوداوی یا صفراوی یا دموی هستی منظور همین مزاج مادرزادی است


اما سوء مزاج چیه؟


وقتی که از محدوده مزاج مادرزادی خارج میشی بسته به نوع سوء مزاجی که داری، بیماری ها به سمت بدنت هجوم میارن و مریضت میکنن


این تستی که الان انجام دادی بهت میگه که نسبت به مزاج مادرزادیت به کدام سمت خارج شدیتو الان سوء مزاج سرد و تر داری


یعنی نسبت به مزاج مادرزادیت سردتر و تر تر شدی که با انجام دستوراتی که تو لینک زیر نوشتم میتونی دوباره به مزاج اصلی خودت و سلامتی کامل برگردیسوء مزاج سرد و خشک

قبل از هر چیزی این نکته را باید بهت بگم


این تستی که انجام دادی تست مزاج شناسی نیست بلکه


تست سوء مزاج شناسی است


یعنی چی؟


انسان موقع تولد از پدر و مادرش یه مزاجی را کسب میکنه که بهش میگن مزاج مادرزادی یا مزاج جبلی


تا وقتی که در محدوده مزاج مادرزادیت باشی در سلامت کامل هستی


این که میگن مثلا بلغمی یا سوداوی یا صفراوی یا دموی هستی منظور همین مزاج مادرزادی است


اما سوء مزاج چیه؟


وقتی که از محدوده مزاج مادرزادی خارج میشی بسته به نوع سوء مزاجی که داری، بیماری ها به سمت بدنت هجوم میارن و مریضت میکنن


این تستی که الان انجام دادی بهت میگه که نسبت به مزاج مادرزادیت به کدام سمت خارج شدیتو الان سوء مزاج سرد و خشک داری


یعنی نسبت به مزاج مادرزادیت سرد تر و خشک تر شدی که با انجام دستوراتی که تو لینک زیر نوشتم میتونی دوباره به مزاج اصلی خودت و سلامتی کامل برگردی