روغن ها

  • خواص روغن زیتون

    آشنایی با روغن زیتون

    روغن زیتون در منابع طبی با نام زیت آمده است ماهیت آن منظور از زیت، روغنی که است که از زیتون رسیده می‌گیرند که مغشوش و غیر مغشوش دارد (قاطی پاتی دارد) علامت خالص بدون قاطی آن است که اجزای…

    بیشتر بخوانید »
  • روغن شوید

    خواص روغن شوید و نحوه ساخت آن

    روغن شوید مانند روغن بابونه است ولی گرم تر از آن طبیعت یا مزاج روغن شوید گرم درجه دو و خشک درجه یک معنی درجه ادویه را اینجا نوشتم کلیک کن افعال و خواص ملطف (یعنی اخلاط غلیظ را لطیف…

    بیشتر بخوانید »
  • تره 2

    روغن تره -خواص و نحوه ساخت

    روغن تره که در منابع با نام دهن الکراث آمده، یکی از روغن های درمانی در طب است این روغن در درمان بواسیر و بیماری های گوش بسیار سودمند است روغن تره شماره یک خواص درمان درد گوش و ریاح…

    بیشتر بخوانید »
  • ترکیبات روغن فیجن

    داروی روغن گوش یا روغن فیجن در طب اسلامی

    از روغن فیجن ( روغن گوش) در طب اسلامی برای درمان شاخص بیماری های گوش از جمله : وزوز و صدای گوش، گوش درد ، خارج شدن عفونت و خون و… استفاده میگردد روایات پیامبر ( ص) فرمود: سداب برای…

    بیشتر بخوانید »