شربت ها

  • شربت جلاب

    آشنایی با شربت جلاب

    جلاب یکی از شربت های پر خاصیت است این شربت را جهت تقویت قلب و رفع خفقان و توحش و مالیخولیا و امثال اینا با عرقهای مناسب مصرف میکنند روش ساخت جلاب مواد لازم نبات سفید و یا شکر سفید…

    بیشتر بخوانید »