گرم و خشک

 • خواص پونه

  آشنایی با پونه

  پونه در منابع با نام های پودنه، فودنج، پودنگ ، فوتینج، هیزارنا، فونیاثا، فیلانیز، اربقانون، حبق نیز آمده است ماهیت آن 3 نوع است: بری و جبلی و نهری پونه بری بری که همان صحرایی یا خودرو است به یونانی…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص نارگیل

  آشنایی با نارگیل

  نارگیل که در منابع با نام های نارجیل و جوزهندی نیز آمده است میوه ای است درختی که هرچه این درخت نزدیک به دریای شور باشد و آب شور به پای آن برسد میوه آن بهتر و لذیذتر و شیرین…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص نارنج

  آشنایی با نارنج

  نارنج در منابع با نام های نارنگ و کرنا نیز آمده است ماهیت آن میوه درختی است عظیم و خوش منظره و اندکی خاردار و چوب آن سفت و سفید مایل به زردی شبیه به رنگ صندل سفید است که…

  بیشتر بخوانید »
 • خوااص کشمش و مویز

  آشنایی با مویز و کشمش

  به انگور رسیده خشک شده بر درخت مویز گویند و به حسب انواع انگور، انواع مختلفی دارد بهترین نوع آن پرگوشت شیرین کم هسته و چاق آن است و بدترین نوع خشک کم گوشت پرهسته آن. طبع یا مزاج به…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص نعنا

  آشنایی با نعناع

  نعناع یا نعنع گیاهی است معروف که بری و بستانی میباشد بری:صحرایی، خودرو بستانی: کشت شده، باغی برگ بری آن خشن تر و کوچکتر و بستانی آن نازکتر و نرمتر است بهترین آن تازه و با برگ نرم بستانی است…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص عسل

  آشنایی با عسل

  عسل در منابع با نام های عسل النحل، مالی، القولیس، ویسا، انگبین، شهد، مده، برس، آمده که مشهور به شهد است ماهیت : بهترین آن سرخ رنگ شفاف و خوشبوی غلیظ و خوش طعم با شیرینی راستین و  مناسب است…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص زنجبیل

  آشنایی با زنجبیل

  زنجیبل تر و تازه را به هندی ادرک و خشک آن را سونته و سندهی نامند ماهیت آن: ریشه ای است معروف که گیاه آن شبیه به گیاه شقاقل و از آن کوچکتر است برگ های آن باریک و درازی…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص زیتون

  آشنایی با زیتون

  زیتون، بری و بستانی دارد که  بستانی آن درختش بزرگتر و برگ آن آبدار تر و سبزتر است بری:صحرایی، خودرو بستانی: باغی، کشت شده درخت آن بعد از ۴۰ سال ثمر میدهد و تا هزارسال عمر می‌کند ( امروزه بعد…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص روغن زیتون

  آشنایی با روغن زیتون

  روغن زیتون در منابع طبی با نام زیت آمده است ماهیت آن منظور از زیت، روغنی که است که از زیتون رسیده می‌گیرند که مغشوش و غیر مغشوش دارد (قاطی پاتی دارد) علامت خالص بدون قاطی آن است که اجزای…

  بیشتر بخوانید »
 • خارشتر

  آشنایی با خارشتر

  خارشتر در منابع با نام حاج ،دوتیکانی و جواسا نیز آمده است ماهیت آن گیاهی است که ترنجبین روی آن منعقد می‌شود بغدادی نوشته که اسم خار عاقول است و کسی که میگوید خلنج است اشتباه میکند طبع یا مزاج…

  بیشتر بخوانید »
 • حاشا چیست

  آشنایی با حاشا

  حاشا در منابع با نام های تومس، صعتر الحمیر نیز آمده است ماهیت آن نوعی از پونه کوهی است شبیه به آویشن به ارتفاع یک وجب و شاخه های آن باریک و پربرگ با برگ های ریز که بر آن…

  بیشتر بخوانید »
 • تین فیل چیست

  آشنایی با تین فیل

  تین فیل در منابع با نام های جوزالحبشه، جوزالشرک، فلفل السودان نیز آمده است ماهیت آن: گیاهی است شبیه به جوز شامی و ثمر آن به اندازه گردو اما بیضی شکل(دراز و مستدیر) پوست آن نازکتر از گردو و سرخ…

  بیشتر بخوانید »
 • آشنایی با جوزبویا

  آشنایی با جوزبویا

  جوزبویا در منابع با نام های جوز بوا، جای پهل نیز آمده است ماهیت آن ثمر درختی است که در جزیره ای رشد میکند از جزایر زیرباد به اسم جاوه. بندر این جزیره نامش بتاوی است که تحت تصرف ولندیس…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص گردو

  آشنایی با گردو

  گردو در منابع با نام های جوز، گردکان، چهار مغز و اخروت نیز آمده است ماهیت آن گردو ثمر درختی است عظیم و برگ های آن پهن و اندکی طولانی و ضخیم است میوه آن سه پوست دارد یکی سبز…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص جرجیر

  بررسی جرجیر

  جرجیر در منابع با نام های تره تیزک و ترمرا و تخم آن با نام های هالون و عوام ، هالم و چندسور، و چند سر نیز آمده است ماهیت آن بری و بستانی میباشد بری آن را بهقان و…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص خرما در طب

  بررسی خرما

  خرما در منابع با نام های تمر، کهجور، چهارا نیز آمده است ماهیت آن: معروف است و نر و ماده می باشد نر آن طلع و خوشه بر می آورد و میوه نمیدهد، به خلاف ماده آن در خوشه های…

  بیشتر بخوانید »
 • بررسی فندق

  بررسی فندق

  فندوق در منابع با نام های بندق و جلوز نیز آمده است ماهیت آن: میوه درختی است کوهی و در صحرا و بساتین(بوستان ها و باغ ها) نیز به ندرت می روید و مخصوصا در شهرهای بسیار سرد. میوه آن…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص بابونه

  بررسی بابونه

  بابونه در منابع با نام های بابونج و بابونق نیز آمده است ماهیت آن: گیاهی است شاخه های آن سبز و نازک و باریک، متشعب و به قدر حدود یک متر و بیشتر از آن برگ آن ریز و باریک،…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص بادرنجبویه

  بررسی بادرنجبویه

  بادرنجبویه را به عربی مفرح قلب نامند. ماهیت آن: گیاهی است به قدر حدودا یک متر و دو نوع می باشد: نوع اول کوچک و برگ آن لطیف و طولانی و اطراف برگ آن، دندانه دار مانند اره و ساق…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص بادنجان

  بررسی بادنجان

  بادنجان یا بادمجان در منابع با نام های مغدو، غدو، بیکن، بهانتا نیز آمده است ماهیت آن: معروف است بری و بستانی می باشد بری= صحرایی، خودرو بستانی= باغی، کشت شده هرجا که در منابع بادمجان نوشته شده، منظور نوع…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص بادروج

  بررسی بادروج

  بادروج به عربی جوک به فارسی ریحان کوهی و تره خراسانی و به هندی بابری نامند ماهیت آن: نوعی از ریحان است، برگ آن ریز و ساق آن مربع و پرشاخ و کم بوتر از ریحان ، گل آن مایل…

  بیشتر بخوانید »
 • خاصیت اسطوخودوس

  بررسی اسطوخودوس

  اسطوخودوس لغت یونانی است به معنی حافظ الارواح به عربی انس الأرواح، اهل مکه معظمه گیاه آن را ضرم و گل آن را زهر الضرم و به سریانی سخاوس که نام جزیره ای است که در آنجا می روید و…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص افتیمون

  بررسی افتیمون

  افتیمون لغت یونانی است به معنی دواء الجنون در منابع با نام هایی شعر الضبع، سورمور، شیون، اکاس بیل، امل بیل نیز آمده است. ماهیت آن: گیاهی است سرخ رنگ و بهاره و تا تابستان نیز می ماند و فروع…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص بادام تلخ

  بررسی بادام تلخ

  بادام تلخ در منابع با نام های لوزالمرّ آمده است ماهیت آن:  مانند بادام شیرین (لوز الحلو) است الا آنکه مغز آن تلخ است بهترین آن نیز تازه و بزرگ دانه و چرب آن است طبیعت یا مزاج بادام تلخ:…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص برنج

  بررسی برنج

  برنج در منابع با نام های ارز، اوریز، روزی، ثمن، کرنج، چاول نیز آمده است فهرست مطالب ماهیتطبیعت یا مزاجخلاصه به زبان ساده افعال و خواصمضراتمصلحبدل یا جایگزین آن ماهیت : گیاه آن مانند جو و گندم و برگها و…

  بیشتر بخوانید »
 • بررسی ترخون در طب

  بررسی ترخون

  ترخون در منابع با نام های طرخون، طرخونی، اورسیطون، میورسینه نیز آمده است. ماهیت آن: گیاهی است معروف در ایران مخصوصا در فارس و در شیراز کثیرالوجود و مانند سبزی های دیگر از نعناع و پونه و جرجیر که تره…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص فلفل

  بررسی فلفل سیاه و سفید

  فلفل سیاه و سفید که در منابع با نام های فلفل، پلپل، پلپلی، بشوریمون، ارنیفس، مرچ، کلمرچ یعنی فلفل گرد نیز آمده است ماهیت آن: ثمری هندی است یعنی در بعضی شهرهای هند و بنگاله و جزایر ملک دکهن رشد…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص عدس

  بررسی عدس

  عدس در منابع با نام های نشک، مرجومک، مسور، ملس نیز ذکر شده است ماهیت آن: حبی از حبوبات خوراکی مشهور است، گرد و پهن و دو نوع می باشد: بری و بستانی بری= صحرایی،خودرو بستانی=باغی،کشت شده بری آن کوچکتر…

  بیشتر بخوانید »
 • آویشن در طب سنتی

  بررسی آویشن

  آویشن در منابع با نام های صعتر، سعتر، ایشن، اوشن، اویشم، لزموش، صعتروس، اوریغاسن، کلکلیک، ساتر نیز ذکر شده است. ماهیت آویشن: برگ گیاهی است انواع مختلفی دارد، بستانی و بری و جبلی، بستانی را به فارسی مرزه نامند بری=صحرایی،خودرو…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص زیره

  بررسی زیره

  زیره در منابع با نام های کمون، سنوت، اسفیقوس، کرمینون، جیره نیز آمده است ماهیت آن: زیره بذر گیاهی است از رازیانه باریک تر سیاه و سبز و زرد و سفید می باشد گیاه آن از رازیانه کوچکتر و برگ…

  بیشتر بخوانید »