گرم و تر

 • خواض جگر کبابی

  آشنایی با جگر کبابی

  کبد در منابع با نام های جگر، مروسیا، هفابرا، بورک، کلیجا نیز آمده است ماهیت آن عضوی است مرکب و از اعضای رئیسه بدن حیوانات میباشد مبدا قوت و روح طبیعی و محل هضم کیموس معده و اخلاط است. بهترین…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص انگور

  آشنایی با انگور

  انگور در منابع با نام های عنب، اوزم و داک نیز آمده است میوه ای است معروف که از درخت تاک به وجود میآید تابستانه و زمستانه میباشد تابستانه آن انواع مختلفی دارد بهترین آن سفید رسیده شیرین شاداب با…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص موز

  آشنایی با موز

  در منابع موز با نام های طلع و کیله نیز آمده است ماهیت آن ثمر درختی است هندی و انواع مختلفی دارد درخت آن به ارتفاع به ۸ متر نیز می‌رسد برگ آن عریض و طولانی تا دو متر رشد…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص گندم

  آشنایی با گندم

  گندم در منابع با نام های حنطه و گیهون نیز آمده است به گندمی که نیم کوفته باشند و پوست آن را جدا کرده و بریان کنند دشیش، برغل و یا برغول میگویند ماهیت از حبوب (دانه های) خوراکی مشهور…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص زردک

  بررسی زردک

  زردک یا هویج در منابع با نام های جزر و کاجر نیز آمده است ماهیت آن بری و بستانی است بری آن را به یونانی اسطافا لیوس اغریوس نامند و بعضی شقاقل دانسته اند که اشتباه است بستانی آن دو…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص انجیر

  بررسی انجیر

  انجیر یا تین یکی از میوه های قرآنی و پر منفعت است ماهیت آن: بری و بستانی و کوهی می باشد و هر یک نر و ماده و سفید و سیاه دارد درخت انجیر از لحاظ ابعاد متوسط است، برگ…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص توت

  بررسی توت

  توت میوه درختی است معروف، شیرین و ترش میباشد شیرین آن را نبطی و ترش آن را شامی نامند بهترین هر دو نوع رسیده و شاداب آن است طبیعت یا مزاج شیرین آن گرم در آخر اول و تر در…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص خرما در طب

  بررسی خرما

  خرما در منابع با نام های تمر، کهجور، چهارا نیز آمده است ماهیت آن: معروف است و نر و ماده می باشد نر آن طلع و خوشه بر می آورد و میوه نمیدهد، به خلاف ماده آن در خوشه های…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص سیب در طب سنتی

  بررسی سیب

  سیب در منابع با نام تفاح نیز آمده است ماهیت آن: معروف است و شیرین و ترش و مز، یعنی میخوش چاشنی دار می باشد. بهترین آن شامی، سپس اصفهانی به درخت رسیده شاداب بزرگ و لطیف آن است. طبیعت…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص ترنجبین

  بررسی ترنجبین

  ترنجبین یا ترنگبین شیرابه گیاه خارشتر است ماهیت آن: شیره ای است که بر خاری که آن را حاج و خارشتر نامند در خراسان و ماوراء النهر و بلاد گرجستان و همدان و نواحی آن می نشیند و منعقد می…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص بالنگو

  بررسی بالنگو

  بالنگو در طب نوعی ریحان عنوان شده است ماهیت آن در بو شبیه به ریحان و سبز مایل به سفیدی و برگ آن بی کنگره و تشریف تخم آن از تخم ریحان بالیده تر و بلندتر و در افعال نزدیک…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص بادام شیرین

  بررسی بادام شیرین

  بادام در منابع با نام های لوز، انگداله نیز نام برده شده است ماهیت آن: ثمری است بری و بستانی و کوهی و هر کدام شیرین و تلخ دارد بری=صحرایی، خودرو بستانی=باغی، کشت شده شیرین را لوز الحلو و به…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص و مزاج شلغم

  بررسی شلغم

  شلغم در منابع با نام های شلجم و عنقلی و عنقیلیو برشاد و شلیم و پم‌ نیز آمده است. ماهیت معروف است و بری و بستانی می باشد بری=صحرایی، خودرو بستانی=باغی، کشت شده بری دو قسم است: 1_ یکی شاخه…

  بیشتر بخوانید »
 • انواع لوبیا در طب سنتی

  بررسی انواع لوبیا

  لوبیا حبوبی است از حبوبات خوراکی مشهور که در اکثر شهرها و کشورها رشد میکند. ماهیت آن: گیاه آن شبیه به لبلاب کبیر و بعضی ایستاده و اکثر مفروش بر زمین و بر مجاور خود می پیچد و برگ آن…

  بیشتر بخوانید »
 • میگو در طب سنتی

  بررسی مزاج و خواص میگو در طب طبیعی

  در این مطلب با خواص، مزاج ، کاربرد و نحوه اصلاح میگو در طب طبیعی یا طب سنتی آشنا میشویم. نام هاماهیتطبیعت یا مزاجافعال و خواصمصلح ( اصلاح کننده) نام ها فارسی: میگو عربی: روبیان ، قمرون انگلیسی: Shrimp ماهیت…

  بیشتر بخوانید »
 • تخم مرغ در طب سنتی

  بررسی تخم مرغ در طب طبیعی

  در این جلسه به بررسی تخم مرغ خانگی که به عربی بیض و به انگلیسی egg نامند میپردازیم و با مزاج و خواص و کاربردهای آن در درمان بیماری ها آشنا میشیم فهرست مطالب: ماهیت آنطبیعت یا مزاجمصلح ( اصلاح…

  بیشتر بخوانید »
 • بررسی گوسفند

  بررسی گوسفند در طب طبیعی

  گوسفند از حیوانات اهلی پرورشی است که برای تولید گوشت گوسفندی و استفاده از شیر و پشم کاربرد دارد خلاصه این مطلب را در داستان زیر مشاهده کنید فهرست مطالب ماهیتطبیعت یا مزاجافعال و خواصمصلح ماهیت گوسفند گوسفند‌ و بره که…

  بیشتر بخوانید »