سرد و خشک

 • خواص نارنج

  آشنایی با نارنج

  نارنج در منابع با نام های نارنگ و کرنا نیز آمده است ماهیت آن میوه درختی است عظیم و خوش منظره و اندکی خاردار و چوب آن سفت و سفید مایل به زردی شبیه به رنگ صندل سفید است که…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص حنا

  آشنایی با حنا

  حنا در منابع با نام های ارقان و فقولیون و مهندی نیز آمده است ماهیت آن گیاه معروفی است که ارتفاع آن به یک متر و بیشتر می‌رسد در هند و بنگاله تا به ۳ متر نیز می‌رسد ساق آن…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص گلنار فارسی

  بررسی گلنار فارسی

  گلنار فارسی را گل انار صد برگ و هزاره نیز نامند گل انار نر نیز نامند چون میوه نمی‌دهد مگر به ندرت ماهیت بری و بستانی و سرخ و سفید و درخت آن مشابه درخت انار است به جز آنکه…

  بیشتر بخوانید »
 • سرمه توتیا

  بررسی توتیا

  توتیا در منابع با نام ثمقولس نیز آمده است. در گذشته و امروزه بیشتر از آن به عنوان سرمه استفاده میشود. ماهیت آن صاحب تحفه، حکیم مومن و دیگران نوشته اند که معدنی و مصنوعی است معدنی را سه نوع…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص تمر هندی

  بررسی تمر هندی

  تمر هندی در منابع با نام های صبارا، حماروحوش، حومر، انبلی نیز آمده است ماهیت آن: ثمر درختی است هندی در غلافی مانند باقالی الا آنکه از آن پهن تر و پوست آن بعد از رسیدن، اندکی سخت صدفی می…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص سیب در طب سنتی

  بررسی سیب

  سیب در منابع با نام تفاح نیز آمده است ماهیت آن: معروف است و شیرین و ترش و مز، یعنی میخوش چاشنی دار می باشد. بهترین آن شامی، سپس اصفهانی به درخت رسیده شاداب بزرگ و لطیف آن است. طبیعت…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص باقالی

  بررسی باقالی

  باقالی یا باقلا در منابع با نام های جرجر، فول، کرانیس، قواباوس، کالوسک، بیستی کوسک نیز آمده است ماهیت آن:  از حبوبات معروف است و در غلاف طولانی می باشد و سر غلاف آن اندکی کج و باریک و در…

  بیشتر بخوانید »
 • آشنایی با هلیله

  بررسی انواع هلیله

  اهلیلج نام عربی هلیله است که انواع مختلفی دارد از جمله هلیله سیاه، هلیله زرد، هلیله کابلی ماهیت آن میوه درخت هندی است، درخت آن عظیم و برگ آن باریک و طولانی و ثمر آن خوشه دار و انواع مختلفی…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص زرشک

  بررسی زرشک

  زرشک در منابع با نام های امبرباریس، انبرباریس، ابراز، زارج، زرنک نیز آمده است ماهیت آن: درختی است خاردار و خارهای آن سه تایی است یعنی هر جا که خار رسته، سه خار یک جا با هم رسته محل رویش…

  بیشتر بخوانید »
 • سرمه سنگ اثمد

  بررسی سنگ اثمد

  اثمد در منابع با نام های کحل، کحل سلیمانی، کحل اصفهانی، کحل جلا، طمساوس، صدیدا، کوخلن، سرمه، انجن نیز آمده است ماهیت آن: سنگی است، صفایحی براق و اصناف و رنگ های مختلفی دارد، صنفی سیاه و تیره و صنفی…

  بیشتر بخوانید »
 • بررسی خواص ترنج

  بررسی ترنج

  ترنج در منابع با نام های اترج، مارسیسقا، اروغا، ریحان النعنع، بجوژه،لیمونیه ماله، مبدکه ماله نیز آمده است به فارسی نوع کوچک آن را ترنج و نوع بزرگ آن را بالنگ گویند فهرست مطالب ماهیتطبیعت یا مزاجافعال و خواصمضرات و…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص بادام شیرین

  بررسی بادام شیرین

  بادام در منابع با نام های لوز، انگداله نیز نام برده شده است ماهیت آن: ثمری است بری و بستانی و کوهی و هر کدام شیرین و تلخ دارد بری=صحرایی، خودرو بستانی=باغی، کشت شده شیرین را لوز الحلو و به…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص برنج

  بررسی برنج

  برنج در منابع با نام های ارز، اوریز، روزی، ثمن، کرنج، چاول نیز آمده است فهرست مطالب ماهیتطبیعت یا مزاجخلاصه به زبان ساده افعال و خواصمضراتمصلحبدل یا جایگزین آن ماهیت : گیاه آن مانند جو و گندم و برگها و…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص عدس

  بررسی عدس

  عدس در منابع با نام های نشک، مرجومک، مسور، ملس نیز ذکر شده است ماهیت آن: حبی از حبوبات خوراکی مشهور است، گرد و پهن و دو نوع می باشد: بری و بستانی بری= صحرایی،خودرو بستانی=باغی،کشت شده بری آن کوچکتر…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص لیمو

  بررسی لیمو

  لیمو یکی از مرکبات پرکاربردی است که در تمام خانه های ایرانی وجود دارد ماهیت آن: معروف است و انواع مختلفی دارد از جمله ترش و شیرین و میخوش و هر یک نیز اصناف است (انواع مختلفی دارد)، بهترین لیمو…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص گشنیز و تخم آن در طب سنتی

  بررسی گشنیز و تخم گشنیز

  گشنیز در منابع با نام کُزبُره، جلجلان، بردنمائمون، فاتره، گزبرنا، دهنیه فوریون نیز یاد شده است بعضی گفته اند کزبره اسم گیاه جلجلان است که گشنیز خشک باشد و به هندی گیاه آن را کوتهمیر گویند. ماهیت آن: بری و…

  بیشتر بخوانید »
 • جو در طب سنتی

  بررسی جو -شعیر

  شعیر به فارسی جو از حبوبات معروف است. بهترین آن سفید رسیده و بالیده تازه آن است و کهنه که یکسال از آن گذشته باشد بسیار زبون و بی خاصیت است طبیعت یا مزاج در آخر اول سرد و خشک…

  بیشتر بخوانید »
 • بلح و خلال خرما

  بررسی بلح و خلال خرما

  خرما از ابتدای تکون یا همان پیدایش تا زمان رسیدن هفت مرحله را پشت سر میگذارد بلح و خلال خرما مرحله دوم و سوم رشد میوه خرما است بلح میوه درخت خرما است که هنوز کال و نرسیده است (غوره)…

  بیشتر بخوانید »
 • طلع و لیع

  طلع و لیع چیست و چه خواصی دارد؟

  طلع و لیع، شکوفه درخت خرما است در ابتدای ظهور که در قدیم به آن بهار خرما میگفتن. فهرست مطالب ماهیتطبیعت یا مزاجافعال و خواصمصلحپرهیزات و منع مصرفدر روایات ماهیت زمانی که شکوفه درخت خرما به اندازه حدودا یک وجب…

  بیشتر بخوانید »
 • انواع خرما

  بررسی میوه نخل

  خرما از ابتدای تکون یا همان پیدایش تا زمان رسیدن هفت مرحله را پشت سر میگذارد 1-طلع و ولیع 2-بلح 3-خلال 4-بسر 5-قسب 6-رطب 7-تمر طَلع و لیع شکوفه درخت خرما است در ابتدای ظهور زمانی که شکوفه درخت خرما…

  بیشتر بخوانید »