مفرده شناسی

 • خواص پونه

  آشنایی با پونه

  پونه در منابع با نام های پودنه، فودنج، پودنگ ، فوتینج، هیزارنا، فونیاثا، فیلانیز، اربقانون، حبق نیز آمده است ماهیت آن 3 نوع است: بری و جبلی و نهری پونه بری بری که همان صحرایی یا خودرو است به یونانی…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص نارگیل

  آشنایی با نارگیل

  نارگیل که در منابع با نام های نارجیل و جوزهندی نیز آمده است میوه ای است درختی که هرچه این درخت نزدیک به دریای شور باشد و آب شور به پای آن برسد میوه آن بهتر و لذیذتر و شیرین…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص نارنج

  آشنایی با نارنج

  نارنج در منابع با نام های نارنگ و کرنا نیز آمده است ماهیت آن میوه درختی است عظیم و خوش منظره و اندکی خاردار و چوب آن سفت و سفید مایل به زردی شبیه به رنگ صندل سفید است که…

  بیشتر بخوانید »
 • خوااص کشمش و مویز

  آشنایی با مویز و کشمش

  به انگور رسیده خشک شده بر درخت مویز گویند و به حسب انواع انگور، انواع مختلفی دارد بهترین نوع آن پرگوشت شیرین کم هسته و چاق آن است و بدترین نوع خشک کم گوشت پرهسته آن. طبع یا مزاج به…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص نعنا

  آشنایی با نعناع

  نعناع یا نعنع گیاهی است معروف که بری و بستانی میباشد بری:صحرایی، خودرو بستانی: کشت شده، باغی برگ بری آن خشن تر و کوچکتر و بستانی آن نازکتر و نرمتر است بهترین آن تازه و با برگ نرم بستانی است…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص عسل

  آشنایی با عسل

  عسل در منابع با نام های عسل النحل، مالی، القولیس، ویسا، انگبین، شهد، مده، برس، آمده که مشهور به شهد است ماهیت : بهترین آن سرخ رنگ شفاف و خوشبوی غلیظ و خوش طعم با شیرینی راستین و  مناسب است…

  بیشتر بخوانید »
 • خواض جگر کبابی

  آشنایی با جگر کبابی

  کبد در منابع با نام های جگر، مروسیا، هفابرا، بورک، کلیجا نیز آمده است ماهیت آن عضوی است مرکب و از اعضای رئیسه بدن حیوانات میباشد مبدا قوت و روح طبیعی و محل هضم کیموس معده و اخلاط است. بهترین…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص انگور

  آشنایی با انگور

  انگور در منابع با نام های عنب، اوزم و داک نیز آمده است میوه ای است معروف که از درخت تاک به وجود میآید تابستانه و زمستانه میباشد تابستانه آن انواع مختلفی دارد بهترین آن سفید رسیده شیرین شاداب با…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص موز

  آشنایی با موز

  در منابع موز با نام های طلع و کیله نیز آمده است ماهیت آن ثمر درختی است هندی و انواع مختلفی دارد درخت آن به ارتفاع به ۸ متر نیز می‌رسد برگ آن عریض و طولانی تا دو متر رشد…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص زنجبیل

  آشنایی با زنجبیل

  زنجیبل تر و تازه را به هندی ادرک و خشک آن را سونته و سندهی نامند ماهیت آن: ریشه ای است معروف که گیاه آن شبیه به گیاه شقاقل و از آن کوچکتر است برگ های آن باریک و درازی…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص زیتون

  آشنایی با زیتون

  زیتون، بری و بستانی دارد که  بستانی آن درختش بزرگتر و برگ آن آبدار تر و سبزتر است بری:صحرایی، خودرو بستانی: باغی، کشت شده درخت آن بعد از ۴۰ سال ثمر میدهد و تا هزارسال عمر می‌کند ( امروزه بعد…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص حنا

  آشنایی با حنا

  حنا در منابع با نام های ارقان و فقولیون و مهندی نیز آمده است ماهیت آن گیاه معروفی است که ارتفاع آن به یک متر و بیشتر می‌رسد در هند و بنگاله تا به ۳ متر نیز می‌رسد ساق آن…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص روغن زیتون

  آشنایی با روغن زیتون

  روغن زیتون در منابع طبی با نام زیت آمده است ماهیت آن منظور از زیت، روغنی که است که از زیتون رسیده می‌گیرند که مغشوش و غیر مغشوش دارد (قاطی پاتی دارد) علامت خالص بدون قاطی آن است که اجزای…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص گندم

  آشنایی با گندم

  گندم در منابع با نام های حنطه و گیهون نیز آمده است به گندمی که نیم کوفته باشند و پوست آن را جدا کرده و بریان کنند دشیش، برغل و یا برغول میگویند ماهیت از حبوب (دانه های) خوراکی مشهور…

  بیشتر بخوانید »
 • خارشتر

  آشنایی با خارشتر

  خارشتر در منابع با نام حاج ،دوتیکانی و جواسا نیز آمده است ماهیت آن گیاهی است که ترنجبین روی آن منعقد می‌شود بغدادی نوشته که اسم خار عاقول است و کسی که میگوید خلنج است اشتباه میکند طبع یا مزاج…

  بیشتر بخوانید »
 • حاشا چیست

  آشنایی با حاشا

  حاشا در منابع با نام های تومس، صعتر الحمیر نیز آمده است ماهیت آن نوعی از پونه کوهی است شبیه به آویشن به ارتفاع یک وجب و شاخه های آن باریک و پربرگ با برگ های ریز که بر آن…

  بیشتر بخوانید »
 • تین فیل چیست

  آشنایی با تین فیل

  تین فیل در منابع با نام های جوزالحبشه، جوزالشرک، فلفل السودان نیز آمده است ماهیت آن: گیاهی است شبیه به جوز شامی و ثمر آن به اندازه گردو اما بیضی شکل(دراز و مستدیر) پوست آن نازکتر از گردو و سرخ…

  بیشتر بخوانید »
 • آشنایی با جوزبویا

  آشنایی با جوزبویا

  جوزبویا در منابع با نام های جوز بوا، جای پهل نیز آمده است ماهیت آن ثمر درختی است که در جزیره ای رشد میکند از جزایر زیرباد به اسم جاوه. بندر این جزیره نامش بتاوی است که تحت تصرف ولندیس…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص گردو

  آشنایی با گردو

  گردو در منابع با نام های جوز، گردکان، چهار مغز و اخروت نیز آمده است ماهیت آن گردو ثمر درختی است عظیم و برگ های آن پهن و اندکی طولانی و ضخیم است میوه آن سه پوست دارد یکی سبز…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص گلنار فارسی

  بررسی گلنار فارسی

  گلنار فارسی را گل انار صد برگ و هزاره نیز نامند گل انار نر نیز نامند چون میوه نمی‌دهد مگر به ندرت ماهیت بری و بستانی و سرخ و سفید و درخت آن مشابه درخت انار است به جز آنکه…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص زردک

  بررسی زردک

  زردک یا هویج در منابع با نام های جزر و کاجر نیز آمده است ماهیت آن بری و بستانی است بری آن را به یونانی اسطافا لیوس اغریوس نامند و بعضی شقاقل دانسته اند که اشتباه است بستانی آن دو…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص انجیر

  بررسی انجیر

  انجیر یا تین یکی از میوه های قرآنی و پر منفعت است ماهیت آن: بری و بستانی و کوهی می باشد و هر یک نر و ماده و سفید و سیاه دارد درخت انجیر از لحاظ ابعاد متوسط است، برگ…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص پنیر

  بررسی پنیر

  پنیر در منابع با نام جُبُن آمده است ماهیت آن: معروف است و آن شیر بسته شده است که به خاطر زدن پنیر مایه و غیره بسته شده است بهترین نوع آن تازه و چرب آن است که بین نرمی…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص توت

  بررسی توت

  توت میوه درختی است معروف، شیرین و ترش میباشد شیرین آن را نبطی و ترش آن را شامی نامند بهترین هر دو نوع رسیده و شاداب آن است طبیعت یا مزاج شیرین آن گرم در آخر اول و تر در…

  بیشتر بخوانید »
 • سرمه توتیا

  بررسی توتیا

  توتیا در منابع با نام ثمقولس نیز آمده است. در گذشته و امروزه بیشتر از آن به عنوان سرمه استفاده میشود. ماهیت آن صاحب تحفه، حکیم مومن و دیگران نوشته اند که معدنی و مصنوعی است معدنی را سه نوع…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص جرجیر

  بررسی جرجیر

  جرجیر در منابع با نام های تره تیزک و ترمرا و تخم آن با نام های هالون و عوام ، هالم و چندسور، و چند سر نیز آمده است ماهیت آن بری و بستانی میباشد بری آن را بهقان و…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص تمر هندی

  بررسی تمر هندی

  تمر هندی در منابع با نام های صبارا، حماروحوش، حومر، انبلی نیز آمده است ماهیت آن: ثمر درختی است هندی در غلافی مانند باقالی الا آنکه از آن پهن تر و پوست آن بعد از رسیدن، اندکی سخت صدفی می…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص خرما در طب

  بررسی خرما

  خرما در منابع با نام های تمر، کهجور، چهارا نیز آمده است ماهیت آن: معروف است و نر و ماده می باشد نر آن طلع و خوشه بر می آورد و میوه نمیدهد، به خلاف ماده آن در خوشه های…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص سیب در طب سنتی

  بررسی سیب

  سیب در منابع با نام تفاح نیز آمده است ماهیت آن: معروف است و شیرین و ترش و مز، یعنی میخوش چاشنی دار می باشد. بهترین آن شامی، سپس اصفهانی به درخت رسیده شاداب بزرگ و لطیف آن است. طبیعت…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص ترنجبین

  بررسی ترنجبین

  ترنجبین یا ترنگبین شیرابه گیاه خارشتر است ماهیت آن: شیره ای است که بر خاری که آن را حاج و خارشتر نامند در خراسان و ماوراء النهر و بلاد گرجستان و همدان و نواحی آن می نشیند و منعقد می…

  بیشتر بخوانید »