بررسی گلنار فارسی

گلنار فارسی را گل انار صد برگ و هزاره نیز نامند

گل انار نر نیز نامند چون میوه نمی‌دهد مگر به ندرت

ماهیت

بری و بستانی و سرخ و سفید و درخت آن مشابه درخت انار است به جز آنکه اندکی انبوه تر است و بسیار بلند نمی‌شود

بری:صحرایی، خودرو

بستانی:باغی، کاشتنی

بهترین آن فارسی است و مصری

طبیعت یا مزاج گلنار

در اول دوم سرد و خشک

افعال و خواص گلنار

قابض و حابس سیلانات

رادع و خشک کننده

مقوی اعضاء

جهت استحکام دندان و لثه

اسهال دموی و صفراوی و رطوبی

لغزندگی امعاء و سحج(خراش) و زخم آن

خون ریزی از هر عضوی

ادرار طمث

بواسیر

جرب و حکه

منع ریختن مواد به معده و فتق

به صورت خوراکی و ضمادی و مالیدنی استفاده میشود

اگر با سرکه بجوشانند و با آن مضمضه کنند جهت بدبویی دهان و قلاع آن و استحکام لثه و دندان مفید است

ضماد آن جهت

التیام جراحات و بدبویی زیر بغل و منع زیاد شدن ورم ها و ریختن مواد به سمت آن اعضا

پاشیدن پودر خشک آن جهت خون ریزی زخم ها، خراش ها

مالیدن آن با سرکه و طین مغره بر حوالی رحم مانع از ریختن مواد به سوی آن می‌شود

مضرات

سردرد آور

مسدد (ایجاد کننده گرفتگی)

مصلح آن

کتیرا

مقدار مصرف

از یک تا دو درهم (از 2.4 الی 2.8 گرم)

گفته اند از خواص آن است که اگر صاحب رمد و افرادی که زیاد به آن دچار می‌شوند روز چهارشنبه هنگام طلوع خورشید یک عدد غنچه نشکفته آن را با دهان از درخت بچینند و قورت دهند تا یک سال رمد نکشند و مجرب دانسته اند


منابع

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.