بررسی نخود

در ادامه به بررسی خواص و مزاج حِمَّص یا به فارسی نخود می پردازیم

ماهیت آن

بری است و  بستانی

گیاه بستانی آن به قدر یک ذرع و تا یک و نیم ذرع (یک متر تا یک و نیم متر) و با شاخه های بسیار باریک

بر روی آن برگ های بسیار ریز مشرف و میوه آن در غلافی به اندازه یک پسته کوچک

در هر غلاف یک دانه یا  دو دانه یا چهار دانه نخود قرار دارد.

بهترین حبوب خوراکی است

بهترین نوع آن سفید با دانه بزرگ و تازه است 

نخود بری شبیه به بوستانی است اما تیره رنگ و کوچک تر و میوه آن کمی با تلخی و مایل به سرخی و دراز است

بری: صحرایی، خودرو

بستانی: باغی، کشت شده

بستانی انواع مختلفی دارد :

بعضی سفید با دانه بزرگ ملایم، برخی سرخ و سفت با دانه های ریز، برخی سیاه و برخی سرخ مایل به سیاهی

نخود بری را حمَّص کرسنی نامند

گیاه نخود

طبیعت یا مزاج نخود

در اول گرم و خشک

نوع بری در آخر گرم و خشک

نخود سبز در اول گرم و تر

برای آشنایی با درجه مزاج کلیک کن

قوت آن تا سه سال باقی میماند (سه سال انقضا دارد)

مولد ریاح و نفاخ

افعال و خواص

نوع بری :

خوردن آن پاک کننده و بازکننده گرفتگی کبد و طحال و کلیه ها

ضماد آن پاک‌کننده جرب متقرح و قوبا و ملین ورم های بناگوش و بیضه ها

با عسل جهت پاکسازی زخم ها و جراحت سرطان مفید است

نوع بستانی:

ملین طبع و مقوی حرارت غریزی و ریه و پشت و مولد خون صالح و کثیر الغذا و چاق کننده و اشتها آور

نحوه استفاده در درمان:

خوردن آن برای ریه بهتر از سایر حبوبات است

با شیر تازه جهت گرفتگی صدا که از خشکی بدون تب باشد اگر همراه تب بود به جای شیر با آب بنوشد

اگر یک شب در سرکه بخیسانند و صبح ناشتا تناول کنند و در آن روز چیزی نخورند، جهت کشتن کرم معده بسیار مجرب است

آشامیدن آب جوشانده آن با مقداری نمک مقطع لزوجات و بازکننده گرفتگی های عروقی و ادرار آور است

بالخاصیه جهت درد سینه و زخم شش نافع است

اگر در آب خیسانده شود و خام خورده شود و روی آن آبی که نخود در آن خیس خورده به همراه عسل نوشیده شود برای برگشت شهوت جماع مأیوسین بی عدیل است

خوردن نخود بین غذا کمک کننده هضم غذا است

اگر هریسه (حلیم) ای از نخود درست کنند و با سرکه مصرف کنند و یا در جوشانده آن بنشینند جهت اصلاح امراض مقعد و پاکسازی رحم و خارج کردن کرم شکم و مقعد بهترین دارو است

خوردن برشته نخود زمانی که هنوز سرد نشده باشد جهت درمان بواسیر دموی آزموده شده

نخود سبز تازه:

مولد فضول (پسمانده)

آشامیدن خیسانده آن جهت درمان تحلیل ورم لثه و درد دندان نافع است

نخود سیاه

جوشانده و سنگ شکن و مدر فضلات و در جمیع افعال قوی تر از سفید است

با قوت تریاقیت (پادزهری) و جهت استسقاء و یرقان سدی و گرفتگی کبد و تحلیل ریاح و جذام نافع است

زنان باردار از مصرف آن خودداری کنند

طلای(مالیدن) انواع نخود:

جهت رفع سردرد

زردی صورت و سعفه (قارچ پوستی) و حزاز (شوره سر) و کلف (کک و مک) و خارش اعضاء و بی حسی آنها و امراض مفاصل و تقویت موی نافع است

مضرات و منع مصرف

آشامیدن آب بعد از خوردن نخود به شدت ضرر دارد

مضر قرحه(زخم) مثانه است در این افراد با خشخاش مصرف شود

مولد ریاح و نفخ و سنگین است مخصوصا تازه آن

افرادی که قصد لاغری دارند از مصرف آن خودداری کنند

مصلح نخود

جوارش کمونی

زیره

شوید

گلقند

در گرم مزاجان سکنجبین ساده و خشخاش

جایگزین آن

در قوت باه لوبیا و در سایر افعال ترمس


منبع:

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.