مرکب چهار- حب البلسان _ طب اسلامی

نحوه ساخت و مصرف داروی مرکب چهار

مرکب چهار دارویی است شاخص برای تقویت نیروی جنسی، درمان دیابت و پروستات است.

 

روایت:

دارویی برای کثرت جماع و بیماری های دیگر است. فرمودند: این دارویی عجیب است که کلیه را گرم میکند و جماع را بیفزاید، سردی را از همه مفاصل ببرد و خوب است برای درد پهلو، شکم، و بادهای مفاصل.

همچنین کسی که نتواند ادرار کند (پروستات)، کسی نتواند بول را نگه دارد  (تکرر ادرار) تپش قلب، به شماره افتادن نفس، دل پیچه، رودل، انگل، روشن کننده دل، اشتهاآور، تسکین بخش درد سینه، برطرف کننده زردی چشم،  یرقان، زداینده عطش فراوان (قند)و خوب است برای چشم درد، سردرد،کاستی مغز، تب و لرز، و شکننده هر درد کهنه و نو است.

یک خوراکش دو مثقال است و نزد ما یک مثقال بود و امام بر آن افزود

نسخه به این شرح است:

هلیله سیاه، هلیله زرد، هلیله زرد و سقمونیا از هریک شش مثقال، فلفل، فلفل دراز، زنجبیل خشک، زنیان، خشخاش سرخ و نمک هندی هریک چهار مثقال، نارمشک،قاقله، سنبل، شقاقل،عود بلسان، حب بلسان، سلیخه پوست کنده، علک رومی، عاقرقرحا، دارچین، از هریک دو مثقال همه این داروها کوبیده و بیخته شوند و خمیر گردند جز سقمونیا که کوبیده شود و بیخته ندارد، آنگاه همه را در آمیزند و هشتاد و پنج مثقال نقل شکری سجزی خوب بگیرند و در پاتیل آب کننده با آتش نرم و داروها را در آن خیس کنند و با عسل کف گرفته معجون سازند و در شیشه یا کوزه سبز نهند و در حال نیاز دو مثقال ناشتا با هر نوشابه ای که خواهند مصرف کنند و مانند آن هنگام خواب که عجیب است و نافع برای همه آنچه گفتیم انشالله.

 

ترکیبات:

[padding right=”5%” left=”5%”]

هلیله سیاه 21 گرم

هلیله زرد 21 گرم

سقمونیا 21 گرم

فلفل 14 گرم

فلفل دراز 14 گرم

زنجبیل خشک 14 گرم

زنیان 14 گرم

خشخاش قرمز 14 گرم

نمک هندی 14 گرم

نارمشک که گیاهی کمیاب شبیه هسته آلبالو است. 7 گرم

هل 7 گرم

سنبل الطیب 7 گرم

شقاقل 7 گرم

چوب درخت بلسان 7 گرم

حب البلسان 7 گرم

سلیخه پوست کنده 7 گرم

مصطکی 7 گرم

عاقرقرحا 7 گرم

دارچین 7 گرم

شکر سجستان 294 گرم

عسل یک نیم برابر حجم کل

 

[/padding]

روش ساخت

  • همه موارد فوق غیر از سقمونیا را آسیاب و الک کرده سپس مخلوط میکنیم
  • سقمونیا را آسیاب اما الک نمی‌کنیم
  • 294 گرم شکر سرخ نی شکر را با حرارت آب میکنیم ( بدون اضافه کردن آب)
  • بعد از آب شده شکر مواد آسیاب شده را روی آن میریزیم (توجه کنید مواد به طور یکسان پخش شود)
  • سپس عسل را اضافه کرده و مخلوط کنید
  • این دارو در ظرف شیشه ای یا کوزه سبز نگهداری شود.

نحوه مصرف:

 

صبح ناشتا دو مثقال و شب هنگام خواب دو مثقال با هر نوشیدنی استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.