فواید ماه رمضان در طب اسلامی

اسلام بر این باور است که روزه گرفتن یا ترک خوردن، آشامیدن و آمیزش جنسی در روز ، از سپیده دم تا غروب خورشید به مدت یک ماه کامل در سال ضرورت دارد.

از این رو، پیامبر اسلام : برنامه روزه را برای همه جهانیان اعلام کرد و

فرمود: « روزه بگیرید تا سالم بمانید ».

روزه گرفتن در حقیقت تبدیل زمان خوردن است نه ترک خوردن، یعنی ترک خوردن در روز و به جای آن، دو وعده خوردن غذا در شب است :
یکبار هنگام افطار و دیگری هنگام سحر

فواید روزه گرفتن

1- روزه با تحمل گرسنگی و تشنگی همراه است که به طور کلی برای دستگاههای بدن بسیار سودمند است، به ویژه برای دستگاه گوارش، دستگاه ادرار و حتی قلب.

در روایتی آمده است که گرسنگی غذای قلب است

باید توجه داشت که روزه فرصتی را به این  دستگاه ها میدهد و آنها را وارد دوره نقاهت میکند تا بتوانند زیانهای به وجود آمده در اثنای کار پیوسته در طول یک سال کامل را جبران و تجدید نیرو کنند.

2- روزه بلغم را از بین میبرد :

امیرالمؤمنین ع فرمود: سه چیز است که بلغم را از میان می برد و به حافظه می افزاید: مسواک زدن، روزه گرفتن و خواندن قرآن

3- دردها و مصیبتها را کاهش می دهد:

از امام صادق ع  روایت شده است: « هرگاه شخص گرفتار پیشامد و سختی شود، باید روزه بگیرد، زیرا خداوند می فرماید: (واستعینوا بالصبر والصلاه ؛ از روزه و نماز کمک بگیرید)

4- شهوت را کم می کند

رسول خدا فرمود: «ای گروه جوانان! بر شما لازم است که ازدواج کنید و اگر قدرت آنرا نداشتید ، روزه بگیرید ، زیرا روزه باعث مهار کردن شهوت و اجتناب از گناهان خواهد شد.

5- بدن را پاک می کند

امیرالمؤمنین ع فرمود: «روزه زکات بدن است»

رسول خدا فرمود: «هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدنها روزه گرفتن است».

زکات در اصل به معنای پاک کردن است.

نکته:

1- سه روز در هر ماه روزه گرفتن، برای وسواس و بیماریهای قلب و سینه سودمند است زیرا

رسول خدا فرمود: « این روزه ها خشم سینه را از میان می برد ».

بهتر است که انسان هر ده روز یک روز را روزه بگیرد و بهتر است که این روز چهارشنبه میان دو پنج شنبه باشد ( پنج شنبه در دهه اول، چهارشنبه در دهه دوم . وپنج شنبه دردهه آخر ماه )

2- مسافر و بیمار نباید روزه بگیرد، یعنی اگر روزه به او زیان برساند. او باید روزهای دیگر را روزه بگیرد و پی در پی در ماه روزه نگیرد و انسان پزشک خویش و به حال خود آگاه تر است.

منبع:
دراسه فی طب الرسول المصفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.