علت تعریق شبانه بدون علت خارجی از زبان ابن سینا

بعضی مواقع انسان بدون هیچ علت خارجی ( مانند بیماری و دما و…) در خواب بسیار عرق میکند، در ادامه به توضیح این مسئله از زبان شیخ الرئیس ابن سینا میپردازیم

دفع عرق زیاد در خواب

خواب در دفع عرق بدن فعال تر از بیداری است و پیدایش عرق نه از گداختن مواد لطیف (رقیق) بدن، بلکه از تحلیل آن بر اثر خواب است. کسی که هنگام خواب بدون علت خارجی بسیار عرق میکند، نشانه آن است که بدن را زیادتر از حد لازم بوسیله مواد غذائی مالامال کرده است.

خواب موادی را که برای هضم یا پختگی آمادگی دارند با خون هم مزاج میگرداند و آنها را گرمی میبخشد. گرمی در بدن منتشر میگردد و بدن بوسیله گرمی غریزی دربرگرفته میشود.

اگر خلط های گرم مراری ( صفرا) در بدن باشند، خواب طولانی موجب میشود که گرمی غیر طبیعی، بدن را حرارت بخشد. اگر خواب تواًم با خلاء باشد یعنی شخص خوابیده گرسنه باشد بر اثر تحلیل رفتن به حالت سردی میرسد و یا اگر به خلطی برخورد که در برابر نیروی هاضمه سرپیچی کرده است، در بدن سردی روی میدهد.

منبع:
قانون در طب جلد اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.