درمان نرسیدن خون به مغز در طب اسلامی

1- گاهی نرسیدن خون به مغز به علت کم خونی است. درمانش قرص خون است .

2- گاهی علت آن بلغم است . بلغم مانع حرکت خون و رسیدن خون به اطراف بدن و دست و پا و مغز میشود ، درمانش بلغم زدا است.

3- گاهی خون به مغز میرسد ولی اکسیژن به مغز نمی رسد. افرادی که مشکل عقلی دارند و درکشان کم است، علتش این است که اکسیژن به مغزشان نرسیده است . نرسیدن اکسیژن به مغز علل متعددی دارد.

4- امروزه گاهی خون را عوض میکنند . عوض کردن خون بچه ممکن است لحظه ای وقفه ای در خون رسانی ایجاد کند و او را دچار مشکل سازد .

5- گاهی خللی در رگ ها و شریان هایی که از طرف قلب به سمت مغز میرسد، به وجود می آید و مانع رسیدن خون و اکسیژن به مغز میشود .
درمانش: داروی باز کننده عروق است .

توجه
نسخه فوق جهت درمان بیماری است نه درمان شخص بیمار
جهت استفاده از نسخه با طبیب طب اسلامی مشورت نمایید

منبع:
دفتر آیت الله تبریزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.