داروی حافظه طب اسلامی

از این دارو در طب اسلامی جهت تقویت حافظه استفاده می‌شود و طبق روایات مناسب افرادی است که مطالب را سریع فراموش میکنند و دیر یاد میگیرند

روایت:

امام صادق ( ع)

برای کسی که مطالب را سریع فراموش میکند و دیر یاد میگیرد فرمودند:

سنای مکی، سعد هندی، فلفل سفید، کندر نر و زعفران خالص به اندازه های مساوی آسیاب و با عسل مخلوط شود و هر روز به اندازه یک مثقال برای هفت روز پشت سر هم مصرف شود. اگر چهارده روز این دارو را بخورد ترس از آن است که ساحر شود.

ترکیبات:

  • زعفران
  • سعد هندی
  • کندر
  • فلفل سفید
  • سنا مکی
  • عسل

روش مصرف:

هر روز صبح ناشتا به اندازه یک قاشق چاى خورى میل شود، دارو باید در طى 14 روز مصرف شود

ملاحظات: مصرف این دارو براى زن باردار ممنوع مى باشد.

منبع:
دفتر آیت الله تبریزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.