داروهایی که از پیاز درست میکنند

در طب طبیعی داروهای مختلفی از پیاز درست میکنند که هرکدام فواید و خواص خاص خودش را دارد

فهرست مطالب

حسو پیاز (حسو بصل)

حسو یعنی سوپ رقیقی که جرعه جرعه خورده میشود

خواص

در درمان سرفه سرد (بارد) بسیار سودمند است (نافع)

افزایش دهنده میل جنسی (باه را برانگیزد)

مواد لازم

شیره پیاز (آب پیاز) 10 درم (24 گرم)

شیر گاو یک رطل (311 گرم)

عسل مصفی (کف گرفته شده) 10 درم (24 گرم)

نحوه ساخت :

شیره پیاز را با شیر گاو کمی بپزید سپس عسل را به آن اضافه کنید و به صورت نیم گرم مصرف کنید.

داروی پیاز (دواء البصل)

خواص

مولد منی

نعوظ آور

در افزایش نیروی جنسی عملکرد بالایی دارد (بغایت مبهی)

مواد لازم

آب پیاز یک من (622 گرم)

شیر گاو نیم من (311 گرم)

شکر یک من (622 گرم)

اگر میخواهید قوی تر باشد

تخم اسپست (تخم یونجه) 10 درم (24 گرم)

زنجبیل 2 درم (4.8 گرم)

دارفلفل 2 درم

تخم مارچوبه پنج درم (12 گرم)

اگر باز هم میخواهید قویتر شود

کبابه چینی

بوزیدان

بهمنین

شقاقل

قرنفل

دارچین

جوزبویا

بسباسه

از هرکدام یک درم (2.419 گرم)

روش ساخت:

آب پیاز و شیر گاو و شکر را با هم مخلوط کرده و بر روی شعله ملایم قرار داده تا بقوام بیاید بعد مصرف شود

اما اگر میخواهید قویتر شود ادویه هایی که نوشتم را آسیاب کرده و با معجون مخلوط کنید

مقدار مصرف

یک ملعقه (4 مثقال= 13.8 گرم)

قیروطی بصل (قیروطی پیاز)

به دارویی که با ترکیب پیه درست شده و شبیه به شمع میباشد قیروطی گویند

خواص

برای درمان زخم پا که از کفش ایجاد شده

نحوه ساخت

آب پیاز را با چربی مرغ محلی مخلوط کرده و بر روی محل زخم بمالید

لعوق پیاز (لعوق بصل):

لعوق= دارویی که به صورت لیسیدنی مصرف میشود

خواص

مبهی (افزایش دهنده نیروی جنسی)

منی را زیاد میکند

سینه را نرم میکند

افرایش دهنده میل جنسی (باه)

مواد لازم

آب پیاز نیم رطل (155.5 گرم)

عسل مصفی (کف گرفته شده) یک رطل (311 گرم)

نحوه ساخت:

پیاز سفید را بکوبید و آب آن را بگیرید به مقدار نیم رطل

سپس در یک رطل عسل مصفی مخلوط کرده و با حرارت ملایم بپزید تا آّ پیاز بخار شود و فقط عسل بماند سپس در ظرف چینی نگه داری کنید

مقدار مصرف

یک اوقیه (حدود 26 گرم)

لعوق دیگر پیاز که از قبلی بهتر و پرفایده تر است

پیاز سفید یک واحد با  دو واحد شیر گاو و یک واحد فانیذ سنجری (قند سفید که از نی شکر سفید درست میشود) ترکیب کرده و میپزیم تا غلیظ شود  سپس در شیشه یا ظرف چینی نگه داری میکنیم

مقدار مصرف :

صبح و شب هرباربه مقدار یک اوقیه (26 گرم) مصرف شود

ترشی پیاز

ترشی پیاز یکی از انواع ترشی های خوشمزه ایرانی است. سرد مزاجان هم میتوانند از این ترشی بهره ببرند

در داستان زیر نحوه ساخت این ترشی را ببینید.

مرهم پیاز (مرهم بصل)

مرهم= دارویی نرم که روی عضو میمالند (امروزه بهش پماد میگن)

خواص

برای بواسیر و قروح مزمنه (زخم هایی که درمان آن طولانی است)

نحوه ساخت:

پنجاه درم (121 گرم) پیاز رسیده بالیده و آبدار را نرم کوبیده و صاف میکنیم و قشر آن را با هم وزنش روغن گاو خالص بجوشانید تا مائل به سیاهی شود

سپس روغن را صاف میکنیم

نصف وزن روغن برگ نیم (برگ جریش) را سائیده و قرص درست میکنیم و در روغن گاوی که داشتیم سرخ میکنیم تا آن هم مثل پیاز مایل به سیاهی شود

سپس قرص ها در میآوریم و روغن را صاف میکنیم

هشت درم (19.35 گرم) موم خالص در آن میریزیم و همین مقدار قند نیز به آن اضافه میکنیم

سپس صاف کرده و در ظرفی نگه میداریم و در وقت نیاز استفاده میکنیم

این مرهم  را قبل از 3 ساعت از روی زخم برندارید.

معجون پیاز

خواص

درمان ضعف میل جنسی که از سردی اندام های تولید کننده منی باشد (نافع است)

نحوه ساخت

زنجبیل و شقاقل و خولنجان و تخم جرجیر و تخم زردک و تخم تنجره و تخم هلیون به مقداری مساوی

عسل و آب پیاز هر کدام 2 برابر وزن کل ادویه ها

همه را باهم ترکیب کرده و پخته تا آب پیاز بخار شود و معجون غلیظ شود

مقدار مصرف

دو مثقال (حدود 7 گرم)


منابع

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، قرابادین کبیر

ناظم جهان، محمد اعظم، اکسیر اعظم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.