بررسی خواص تخم تره در طب

بذر تره یا تخم تره مانند گیاهش از خواص درمانی زیادی برخوردار است

شکلش شبیه به بذر پیاز و بهترین نوع آن سیاه فربه (چاق،تپل) است

فهرست مطالب

طبیعت

در آخر دوم گرم و خشک

آموزش درجات قوای ادویه را اینجا نوشتم کلیک کن

افعال و خواص تخم تره

 • فواق بلغمی را سود دارد و دفع میکند( سکسکه)
 • در درمان بواسیر سودمند است
 • مقطع منی است
 • بادهای شکم را میشکند
 • کرم شکم را میکشد
 • بچه مرده را از رحم خارج میکند
 • برای پاک کردن سنگ مثانه کاربرد دارد
 • اگر تخم تره را بکوبند و در سرکه بریزند، ترشی آن را از بین میبرد
 • دو درم (4.83 گرم) تخم تره با دو درم تخم مورد:
  • برای امراض بارده (بیماری های سرد)
  • قطع کننده نفث الدم (خون آمدن از دهان با سرفه)
  • قطع کننده نزف الدم (خون ریزی از رگ ها)
  • مفتح سده بلغمی جگر (بازکننده گرفتگی های کبدی)
  • محرک اشتها
  • مقوی کلیه و مثانه
  • درمان کننده زحیر
  • بخور آن برای بواسیر الفم (دهانه) مفید است
 • بو داده آن به تنهایی یا با تخم سپندان (تخم خردل) به صورت نکوبیده
  • قطع کننده اسهال بلغمی و اسهال مزمن
  • قطع کننده زحیر
  • محلل ریاح امعا (برطرف کننده باد روده ها)
  • درمان باد ناسور
 • بخور دندان با کوبیده تخم تره و قطران کرم لثه را میکشد و دردش را ساکن میکند
 • خوردن پخته شده بیخ آن به صورت اسفیدبا (نوعی آش) با روغن قرطم و روغن بادام و یا روغن کنجد جهت رفع قولنج نافع است
 •  ضماد آن برای نیش افعی و رفع کلف (کک و مک) و آثار جلدی (لکه های پوستی) و دردهای بارد
 • در تقویت باه تخم کراث شامی (تره فرنگی) قوی تر است
تخم تره یا بذر تره

مقدار مصرف :

مقدار مصرف آن 2 درم(4.83 گرم) است

مصلح:

مصلح آن عسل است

مضرات:

برای ریه و کلیه و مثانه ضرر دارد


منابع:

یوسفى هروى، یوسف بن محمد، ریاض الادویه

جمعى از نویسندگان، گنجینه بهارستان

شیرازى، محمود بن الیاس، غیاثیه

جرجانى، اسماعیل بن حسن، ذخیره خوارزمشاهى

على خان، محمد صادق، مخازن التعلیم

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.