آشنایی با خارشتر

خارشتر در منابع با نام حاج ،دوتیکانی و جواسا نیز آمده است

ماهیت آن

گیاهی است که ترنجبین روی آن منعقد می‌شود

بغدادی نوشته که اسم خار عاقول است و کسی که میگوید خلنج است اشتباه میکند

طبع یا مزاج

گرم و بسیار خشک

بعضی ها سرد نیز گفته اند

عملکرد و خواص خارشتر

رادع

بازکننده

پاک کننده(جالی)

تریاق سموم

خوردن یا ضماد کردن یا بخور آن برای رفع بواسیر مفید است

اکتحال(سرمه) با عصیر جهت بیاض خفیف چشم نافع است

عصیر= آبی که از فشردن بدست میاد

ریختن چند قطره آب خالص آن در بینی ناشتا و بعد از یک ساعت استنشاق روغن بنفشه، جهت رفع سردرد مزمن مجرب است

روغن آن که از آب برگ تازه آن درست کنند جهت درد مفاصل و تمام علل سرد به غایت مؤثر است

شکوفه آن جهت بواسیر نافع است


منبع

عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.