حمام چیست و معماری آن در طب اسلامی چگونه است؟

حمام چیست ؟

حمام در اصل خانه داغ است و حرارت این خانه باید زیاد باشد چرا که امامان ع میفرمایند

“حمام انسان را به یاد آتش دوزخ می اندازد “

واین در صورتی است که حرارت حمام بسیار بالا باشد، به گونه ای که که ما را یاد آتش جهنم بیاندازد.

حمام نقش بسیار مهم و اساسی ای در درمان های طب اسلامی دارد تا جایی که حداقل یک سوم بیماری ها با حمام درمان می شود اما متاسفانه امروزه کمتر می توان حمام پیدا کرد!

حمام هایی که داخل خانه ها هستند حمام نیست! در واقع باید اسم اینها را دوشخانه گذاشت نه حمام.

معماری حمام در طب اسلامی

خصوصیات حمام در رساله ذهبیه چنین بیان شده:

“در حقیقت حمام بر اساس ساختار بدن ساخته میشود که همچون چهار سرشت بدن، چهارخانه دارد:
خانه نخست سرد و خشک، خانه دوم سرد و تر، خانه سوم گرم و مرطوب و خانه چهارم گرم و خشک است.”

در هر یک از این خانه ها کارهای خاصی انجام میشود:

خانه اول: که رختکن است فضای مناسبی است تا بدن وقتی از هوای بیرون وارد هوای حمام می شود شوکه نشده و آماده باشد. در این فضا سودای درون بدن به ظاهر بدن منتقل می شود.

خانه دوم: سرد و تر. در این خانه بلغم موجود درون بدن به ظاهر بدن می آید.

خانه سوم: گرم و تر. در این خانه خون موجود درون بدن به ظاهر بدن می آید.

خانه چهارم: گرم و خشک در این خانه صفرای موجود درون بدن بالا می آید.

بنابراین در خانه چهارم تمام طبایع و اخلاط بدن روی بدن می آید. خاصیت اینکار اینست که وقتی دم بالا می آید سودای بدن را که در مرحله اول بالا آمده بود از بین میبرد و وقتی صفرای بدن در خانه چهارم بالا می آید بلغم را که در خانه دوم بالا آمده بود از بین میبرد و همچنین به خاطر اینکه خون را رقیق میکند فضولات دم و سودا را به سطح پوست منتقل کرده و سپس با تعریق شدید و کیسه کشی و نوره و … کاملا بدن را از فضولات دم و سودا پاکسازی میکند و اما چون درمان بلغم سخت تر است لذا درمان آن در خانه آخر و در نهایت حرارت حمام صورت میگیرد. بنابراین در خانه چهارم بدن انسان از اخلاط سودا و بلغم و فضولات دم کاملا پاکسازی می‌شود و اما خود صفرا که بالا آمده بود در برگشت از این خانه ها فروکش می کند.

منابع

کتاب دراسه فی طب الرسول المصطفی (ص)

دکتر روازاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.