آشنایی با شربت جلاب

جلاب یکی از شربت های پر خاصیت است

این شربت را جهت تقویت قلب و رفع خفقان و توحش و مالیخولیا و امثال اینا با عرقهای مناسب مصرف میکنند

روش ساخت جلاب

مواد لازم

نبات سفید و یا شکر سفید به مقدار یک من (620 گرم)

گلاب ۳ من (1860 گرم)

زعفران یک درهم (2.4 گرم)

نحوه درست کردن

نبات یا شکر را با گلاب مخلوط کرده و روی حرارت ملایم می‌جوشانند و کف آن را می‌گیرند و صاف میکنند

آنقدر حرارت می‌دهند تا به نصف برسد

سپس یک درهم (2.4 گرم) زعفران را با گلاب ساییده و به آن اضافه کرده و بعد شربت را در ظرفی نگه می‌دارند

در زمان نیاز با آب سرد و یا با یک عرق مناسب حل کرده و تخم بالنگو و یا فرنجمشک و یا ریحان و یا امثال اینها بر آن پاشیده و می‌نوشند

اگر حرارت در مزاج شخص غالب باشد در آخر پخت شربت جلاب، بزر قطونا بر آن پاشند و اگر سردی غالب باشد عنبر و مشک از هریک دو دانگ(0.8 گرم) به آن اضافه می‌کنند   


منابع

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، مخزن الأدویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.