جایگاه گیاه سنا در طب اسلامی

مردم در زمان پیامبر ص با گیاه شبرم درمان میکردند به ویژه برای روانی شکم ( مسهل) از آن استفاده می‎نمودند.

پیامبر اکرم ص به منظور اجرای سیاست تعدیل، به خوردن سنا راهنمایی میکرد.

استفاده از سنا به جای شبرم به عنوان مسهل

پیامبر ص شبرم را نزد اسماء بن عمیس دید و او میخواست آن را بیاشامد. از این رو، حضرت به وی فرمود: آن گرم است و به وی دستور داد که سنا بخورد.

در روایت دیگر دارد که از اسماء پرسید: با چه چیزی شکم را روان و نرم میکنی؟. او گفت: با شبرم.

حضرت فرمود: «شبرم گرم است با سنا شکم را روان کن (یعنی از سنا به عنوان مسهل استفاده کن)»

از این رو، در چند روایت بر سنا تأکید شده است و به شدت از آن تمجید شده است. از آن جمله،

از رسول خدا روایت شده است که فرمود:

«از شبرم دوری کنید که گرم است و بر شما باد به سنا و با آن درمان کنید، زیرا اگر چیزی مرگ را دفع کند، سنا خواهد بود».

با سنا درمان کنید که اگر چیزی مرگ را دور می کرد سنا بود پیامبر اکرم ص

 

و این بیشترین توصیفی است که میشود درباره دارو بودن چیزی و منافع زیاد و شدت تأثیرش سخن گفت.

این روایات و تعبیرهایی که در آن آمده است، اگر چه نشان میدهد که مرگ را چیزی حتی سنا هم نمی تواند دفع کند، لیکن خاصیت دارویی بزرگی را برای آن اثبات می کند، به گونه ای که گویی مرگ را دفع می نماید، حال عامل آن هرگونه بیماری که باشد و به همین دلیل، گونه ای از عمومیت را برای آن اثبات می کند.

[irp]

ممکن است عمومیت به شکلی روشن تر از این سخن پیامبر استفاده شود: «اگر در چیزی شفا باشد، این شفا در سنا خواهد بود».

تنها مقصود این سخن، تمجید و مبالغه در اثرگذاری و سودمندی است. این روایت و روایات پیشین، اگر چه به گونه ای نشانگر عموم است، لیکن برای هر دردی نمی توان به روشنی استفاده عموم کرد بلکه ابهام و اجمال در درمان سنا‎ همچنان باقی است.

درمان لک و پیسی و جذام و …

روایتی وجود دارد که برخی از جزئیات در آن آمده و این روایت از امام صادق ع روایت شده است که فرمود:

«اگر مردم آنچه را که در سناست میدانستند، به طور حتم یک مثقال از آن را با دو مثقال طلا می خریدند.

آگاه باشید که سنا موجب در امان ماندن از لک و پیسی، جذام، دیوانگی، فلج و لقوه می شود و باید با کشمش قرمز بدون دانه آن را خورد و با آن هلیله کابلی و زرد و سیاه به اندازه ای برابر مخلوط کرد و در وقت ناشتا به اندازه سه درهم میل کرد و همین مقدار را هنگام خواب و سنا سرور دواهاست».

[irp]

البته، نمی توان یقین کرد که سنا همه بیماری هایی را که در روایت نامبرده شد درمان می کند،

زیرا واژه «امان» به معنای پیشگیری است نه بیشتر و به روشنی نمی توان درمان را از آن برداشت کرد، لیکن امکان آن را هم نفی نمی کنیم.

مهم اثبات خاصیت دارویی بزرگ برای سناست، به ویژه اینکه در روایت معتبر پیش گفته آمده و حمیری آن را روایت کرده است.

شاید رمز دارو بودن سنا، ملایم کردن شکم و بیرون راندن فضولات باشد و این گونه ای از درمان است. سنا صفرا را هم درمان می کند، چنان که در روایت تثلیث آمده است.

منبع:
دراسه فی طب الرسول المصطفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.