بررسی خواص انار در طب اسلامی

انار میوه ای است ریشه دار، زیرا که از میوه های بهشت است و از زمان آدم (ع) شناخته شده و محبوبترین میوه نزد رسول خدا(ص) بوده است

از نگاه اسلامی، رازهایی در وجود این میوه نهفته است و اسلام آن را سرور میوه ها برمیشمارد و یکی از مولفه‌های زندگی مومن بر روی زمین میداند و حتی نخ های آن به ژرفای ایمان کشیده می‌شود و به پلی میان معنویت و ماده بدل می‌شود. حتی در برخی روایات آمده است: هرکه اناری را بخورد، قلبش نورانی میشود.

در روایتی آمده است: هرکه اناری بخورد، خداوند قلب او را نورانی گرداند. بی گمان نور قلب در فضای معنوی درمی‌آید.

با وجود این که نورانی کردن قلب یک اثر فراگیر است و حجم بزرگی از مفاهیم عرفانی و معنوی را در برمیگیرد، لیکن آثار معنوی انار در آن خلاصه نمی‌شود.

یکی از آثار انار، درمان وسواس است. رسول خدا(ص) فرمود: هرکه یک انار بخورد، قلب او را روشن می‌کند و چهل بامداد وسوسه را از او برطرف می‌کند.

روایات عامل وسوسه را کشف کرده و آن شیطان است. در روایتی آمده است:

هرکه انار بخورد، شیطان وسوسه را از او دور می‌کند.

تعبیر این معنا به گونه های مختلف رسیده است و در برخی از این تعبیرها مدتی را که شیطان دور می‌شود، بیان کرده است.

از امام صادق ع آمده است:

هرکه یک انار بخورد، چهل بامداد شیطان وسوسه را بیمار کرده است.

از آنجا که ممکن است در کتابهای اخلاقی و امثال آن به پژوهش درباره آثار معنوی پرداخته نشود، خوب است در اینجا به بیان برخی جزئیات آن پرداخته شود.

انار روشن کننده قلب است

خواص انار برای قلب

 روایات از چند چیز سخن میگوید و تعبیرها گوناگون است و اینک به بیان این تعبیر ها می‌پردازیم:

1- رسول خدا(ص): هرکه یک انار بخورد، قلب او را روشن میکند

2- امام صادق(ع): هرکه یک انار بخورد، خداوند قلب او را روشن میکند.

3- امام کاظم(ع) و امام صادق(ع) : هر دانه انار که در معده بیفتد، روشنی میبخشد.

4- در روایتی معتبر از امام علی(ع) آمده است:

هر دانه اناری که در معده شخص مسلمان قرار گیرد، آن را روشنی میبخشد.

5- امام علی(ع) : هر دانه ای از انار که در معده قرار گیرد، زندگی قلب و روشنی جان است.

6- پیامبر(ص) : هر دانه ای که در معده فرود آید، قلب را روشن میکند.

7- هرکه اناری بخورد تا این که آن را تمام کند، خداوند قلب او را چهل روز روشن میکند.

آنچه روایات درباره آن اختلاف ندارند ، آن است که هر که یک انار کامل بخورد، خدای سبحان قلب را روشن میکند

روشن کردن معده ممکن است به معنای از میان بردن تاریکی نباشد بلکه به معنای روشن کردن آتش در آن باشد، یعنی آن را به گونه ای قرار میدهد که مواد هضم کننده غذا را فرو می‌ریزد که در روایات از آن به آتش معده تعبیر می‌شود و به زودی روایاتی خواهد آمد که بیان میکند که انار غذا را هضم میکند.

[irp]

درمان وسوسه

روایاتی هست که نشان میدهد، خوردن انار خود وسوسه را از میان میبرد. روایت شده که رسول خدا(ص) فرمود:

هرکه یک انار میل کند، قلب او را روشن میکند و چهل بامداد وسوسه را از او برمیدارد.

ممکن است برداشتن وسوسه با برداشتن عامل آن باشد، یعنی شیطان وسوسه .

جالب است که از امام علی(ع) روایت شده است:

هر دانه انار که در معده شخص مسلمان قرار گیرد، آن را نورانی گرداند و شیطان وسوسه آن را چهل بامداد بیمار سازد.

آیا این سخن به آن معناست که انار حالت وسوسه ای را که برخی دارند درمان میکند؟ زیرا میان وسوسه و وسواس تفاوت وجود دارد. وسوسه کار شیطان خناس است که در دل های مردم وسوسه میکند و آنان را گمراه می‌سازد. وسواس حالت ویژه ای است که عامل آن شیطان است و ممکن است معنای وسواس با وسوسه تفاوتی نداشته باشد.

فواید انار

1- گرسنه را سیر میکند.

2- سیر را گرسنه می‌سازد. این دو از فواید نادری است که معمولا در یک چیز گرد هم نمی‌آید. از جمله چیزهایی که به سان هدیه الهی به آدم سفارش شد این بود:

بر تو باد به خوردن انار که اگر آن را بخوری و گرسنه باشی، تو را بسنده میکند و اگر آن را بخوری و سیر باشی، به هضم غذا، تو را کمک میکند.

3 دهان را پاکیزه میکند.

در روایتی از عبدالله بن حسن آمده است: انار بخورید که دهان‌های ‌تان را پاکیزه میکند

4- انار بوی دهان را از میان میبرد. در روایتی از امیرالمومنین(ع) آمده است:

انار را با پرده اش بخورید که جرم دندان و بوی بد دهان را از میان میبرد و نفس را خوشبو میسازد.

5- نفس را خوشبو میکند، یعنی بازدمی که از بینی بیرون می‌آید خوشبو خواهد بود. ممکن است مقصود آن باشد که موجب آسایش و از میان رفتن اندوه میشود.

6- معده را دباغی میکند.

امیرالمومنین(ع) فرمود:

انار میخوش را بخورید که معده را دباغی میکند.

7- سوء هاضمه را درمان میکند. از حارث بن مغیر روایت شده است: به امام صادق(ع) از سنگینی که در دلم و سوء هاضمه ای که در غذایم احساس میکردم، شکایت کردم.

حضرت فرمود: از این انار شیرین با پرده اش بخور که معده را دباغی و سوء هاضمه را درمان میکند و غذا را هضم می‌نماید و در شکم تسبیح میگوید.

[irp]

8- آب مرد را افزایش میدهد و مقصود از آن آب منی و امثال آن است نظیر آب مذی که آمیزش را آسان میکند.

زیرا که از امام رضا(ع) روایت شده است: خوردن انار، آب مرد را افزایش میدهد.

9- فرزند زیبا زاده میشود، زیرا در روایت پیشین آمده است: آب مرد را افزایش میدهد و فرزند را زیبا میسازد.

10- کودک را زود به سخن گفتن میآورد.

در روایت آمده است: به کودکانتان انار بخورانید که زودتر آنان را به زبان میآورد.

11- رشد فرزند را شتاب میبخشد .

امام صادق(ع) فرمود: به کودکانتان انار بخورانید که جوان شدن آنان را شتاب میبخشد

12- اندیشه را افزایش میدهد.

امام صادق ع فرمود

انار را با پوست نازک آن بخورید که معده را دباغی میکند و اندیشه را افزایش میدهد.

13- قلب را زنده میکند.

از امام علی(ع) روایت شده است: انار را با پوست نازک آن بخورید که معده را دباغی میکند و در هر دانه آن که معده آرام میگیرد، زنده شدن دل و روشنایی نفس است.

14- درد را از میان میبرد. در روایت صحیح از امام صادق(ع) آمده است: بر شما باد، به خوردن انار شیرین که هر دانه‌ای که در معده فرو افتد، درد را از میان میبرد و شیطان وسوسه را از میان میبرد.

این سخن یعنی این که هر دانه انار شیرین دردی را درمان میکند یا عامل آن را ریشه کن میسازد و به همین دلیل، ممکن است انار ضد میکروب و هردانه ای ضد یک نوع میکروب باشد

چند سفارش:

3

1- پوست نازک انار برای معده بسیار سودمند است، زیرا خوردن آن با انار، معده را دباغی میکند. روایات با این معنا مستفیض است و ممکن است به حد تواتر برسد .

روایتی وجود دارد که نشان میدهد خود پوست نازک انار به تنهایی معده را دباغی میکند. مستغفری در طب النبی ع روایت کرده است: پیامبر(ص) فرمود:

بر شما باد به انار و پوست نازک آن را بخورید که دباغی کننده معده است.

بر طبق روایت مستغفری، این روایت نشان میدهد که پوست نازک انار عامل دباغی معده است. از فواید انار درمان پوسیدگی دندان و بوی بد دهان است، زیرا امام علی(ع)  فرمود:

انار را با پوستش بخور یعنی پوست نازک که پوسیدگی دندان را از میان میبرد.

[irp]

2- آیا انار شیرین بهتر است یا ملس؟

از امام صادق(ع) نقل شده است: نزد آن حضرت از انار میخوش یاد شد.حضرت فرمود انار میخوش برای شکم شایسته تر است. پیشتر بیان شد که میخوش معده را دباغی میکند.

در روایتی آمده است: انار میخوش را با پوست نازک آن بخورید که دباغی کننده معده است.

از عموم روایات میتوانیم به دست آوریم که انار میخوش ( ترش و شیرین) برای معده و شکم سودمندتر است. انار شیرین از جهات دیگری سودمند است که برخی از آن‌ها عبارتند از : افزایش آب مرد، زیبایی فرزند و از میان برنده درد. انار شیرین با میخوش در سایر فواید با هم شریک است.

3- خوردن انار در شب جمعه مستحب است. روایت شده که امام صادق ع هر شب جمعه انار میل میکرد و این نشان میدهد که امام ع در خوردن انار در شب جمعه، متعهد بوده و ادامه میداده است که این از وجود فوایدی در انار خبر میدهد.

4- احدی را در خوردن انار شریک مکن و خودت نیز شریک احدی مباش. زیرا انار پیوندی با بهشت دارد. در روایت معتبر آمده است:

بر روی زمین میوه ای وجود ندارد که نزد رسول خدا ص از انار محبوبتر باشد و هرگاه می‌خواست انار بخورد، به خدا سوگند، دوست داشت که کسی با او شریک نباشد.

این موضوع، از امام علی ع و سایر امامان نیز نقل شده است و لذا امام صادق(ع) می‌فرمود:

هر غذای را که بخورم دوست دارم که در آن مورد شراکت قرار گیرم. یا میفرمود : انسانی در آن با من شرکت کند، جز انار، زیرا هر اناری یک دانه از بهشت در آن است.

حتی روایت شده است: امام باقر(ع) اناری را میگرفت و بالای بلندی می‌رفت و آن را به تنهایی می‌خورد، تا مبادا چیزی از آن بیفتد.

روایات در این باره که پیامبر(ص) و امامان(ع) احدی را در خوردن انار شریک نمیکردن، متواتر است. همچنین، روایاتی که نشان میدهد، آنان دوست داشتند که یک انار را به طور کامل بخورند و آنچه را که از آن بر زمین می افتد گردآوری میکردند، مستفیض است و حتی به این کار دستور میدادند.

رسول خدا ص فرمود: هیچ اناری نیست، جز اینکه دانه ای از انار بهشت در آن است و هرگاه چیزی از آن پراکنده شود، آن را برگیرید و آن دانه چون در معده انسان مسلمان بیفتد و داخل شود، آن را چهل بامداد نورانی کند.

امام علی(ع) میفرمود:

هرگاه چیزی از انار جدا شود، آن را دنبال کنید و بخورید

5- خوردن انار پیش و پس از حجامت مطلوب است

6- برخی از گونه های انار بر برخی دیگر برتری دارد نظیر انار ملاسی و سورانی. انار ملاسی ، انار شیرینی است که هسته ندارد.

 سورانی اناری است که در منطقه سوری که یکی از مناطق عراق است می‌روید یا کاشته میشود و از شهرهای سریانی‌هاست.

امام صادق(ع) فرمود: اگر من در عراق بودم، هر روز یک انار سورانی میخوردم و در فرات فرو می‌غلطیدم.

7- تمامی انار سودمند است، حتی چوب و درخت آن ، زیرا دود درخت انار حشرات را دور میکند، خواه این حشرات در خانه باشد یا در بدن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.