بررسی انگور در طب اسلامی

انگور نامی است قرآنی و یکی از لذیذترین میوه‌هایی است که خداوند برای انسان آفریده است که بارها در قرآن مجید نام این میوه به صورت مفرد (عنب) و جمع (اعناب) ذکر شده است

میتوانیم مقدار سودمندی انگور را از این سخن رسول خدا(ص) به دست آوریم که فرمود:

خرما، انار و انگور از زیادی گل آدم(ع) آفریده شد.

نیز فرمود:

بهار امت من انگور و خربزه است.

حتی روایت شده که آن حضرت فرمود:

بهترین خوراک شما نان و بهترین میوه شما انگور است.

شاید مخاطب آن حضرت، طایفه یا مردمان شهری خاص بوده است که بهترین میوه آنان انگور بوده است. روایت شده است : پیامبر(ص) از میوه ها انگور و خربزه را دوست می‌داشته است.

همچنین، فایده انگور را از محبت امیرالمومنین (ع) نسبت به آن و خوردن آن  و پیش کش کردن او به مهمان می‌توان به دست آورد و حتی به سان خورش از آن بهره می‌گرفت و لذا در روایت آمده است:  امیرالمومنین(ع) نان را با انگور می‎خورد.

طلحه و زبیر نزد آن حضرت بودند و انگور درخواست کرد و آن را دوست میداشت و آنان هم آن را خوردند.

گروهی مهمان به خانه اش آمدند. حضرت درهمی را از جیب خویش بیرون آورد و فرمود: با این انگور بخرید.

آن را برای ایشان آوردند و به آنان داد و خود خوشه ای برداشت و خورد.

[irp]

از بین بردن غم و اندوه

مهم ترین فایده انگور افزون بر این که تقویت کننده میباشد، آن است که غم و اندوه را از میان میبرد و این در روزگاری که اندوه مردم فراوان است، فایده ای عظیم بشمار میرود، زیرا حتی اندوه های شدید را از میان برمیدارد.

در روایت آمده است:

چون آب از استخوان های مردگان خسته شد، نوح این وضعیت را دید و ناله سختی کرد و اندوهگین شد. خداوند به وی وحی کرد: انگور سیاه بخور تا اندوهت برطرف شود.

در روایتی دیگر: انگور بخور که غم را می‌زداید.

به سیاه قید نشده است و حتی در روایتی به سفید قید شده است.

از این رو، باید به روایات مطلق عمل کرد و انگور سیاه را ترجیح داد، زیرا که روایت انگور سفید ضعیف است.

بی گمان برخی از گونه های انگور بر برخی دیگر برتری دارد و روایات بر انگور رازقی تاکید میکند و حتی در روایات آمده است که از میوهای بهشت است.

این انگور در عراق است، زیرا امام صادق(ع) فرمود:

ای مردم کوفه! شما در خوردن سه چیز بر دیگران برتری داده شدید: ماهی شما بنانی، انگور شما رازقی و خرمای شما مشان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.