ارکان در طب طبیعی (سنتی) چیست؟

ارکان نوعی اجسام ساده‌اند که تن انسان و تمام موجودات دنیا و هر چیزی که در زمین و آسمان قرار دارد را تشکیل میدن

ارکان یا عنصرها هرگز به اجزایی که به لحاظ ساختار با هم متفاوت باشند تقسیم نمی‌شوند یعنی:

هر عنصری را که تقسیم یا تکه تکه یا جدا کنیم، باز هم همان عنصر است و همان کاری را انجام میده که بقیه تکه‌ها انجام میدن و قابل تجزیه نیستن.

عنصرها کلا 4 نوع هستن و بیشتر هم نیستن که شامل آتش، هوا، آب و خاک میشه.

از این 4 عنصر 2 تاش سبکه و 2 تاش سنگین

سبک ها : آتش و هوا

سنگین ها: آب و خاک

خاک:

بالاتر گفتم خاک عنصر یا جسمی سنگینه و محل این عنصر در مرکز تمام عنصرها است و ساکن و ثابت است.

کیفیت یا همان مزاج خاک، سرد و خشک است یعنی اگر علت خارجی روی این عنصر تاثیر نکند، سردی قابل حس و خشکی ازش ایجاد میشود

نقش عنصر خاک در موجودات

خاک در موجودات باعث پایداری، استحکام و استواری میشود

آب:

جسمی است ساده و دارای سنگینی زیاد

جای طبیعی این عنصر روی خاک است چون با اینکه این عنصر سنگینه ولی باز از خاک سبک‌تر است

اگر آب به حالت سرشتی خود باقی بماند و چیزی در اون اثر نکند مزاج آب سرد و تر است.

نقش عنصر آب در موجودات

آب خیلی راحت هر شکلی را به خودش میگیره و خیلی راحت هم شکل خودش را از دست میده

وجود آب در موجودات برای ایجاد نرمی و شکل پذیری است

آب خیلی راحت تغییر شکل میده برعکس خاک که خیلی سخت یک شکلی را به خودش میگیره و خیلی سخت شکل خودش را از دست میده.

پس خداوند به حکمت و عنایت خودش آب و خاک را با هم مخلوط کرد

هرچقدر که خاک، با آب ترکیب شود شکل گیری خاک آسان‌تر میشه

و هرچقدر که آب، با خاک ترکیب شود آب، استواری بیشتری به خودش میگیره

یعنی آب نمیذاره خاک از هم بپاشه و خاک هم نمیذاره آب سیلان کند.

[irp]

هوا:

عنصری است ساده و دارای سبکی زیاد. جایگاه طبیعی هوا بالاتر از آب و پایینتر از آتش است.

مزاج یا کیفیت هوا گرم و تر است

نقش عنصر هوا در موجودات

وجود هوا در موجودات برای نفوذ، نرم کردن، و ایجاد تخلخل (گشادگی) در موجودات جهت سبک گردانیدن و یا سهولت بلند کردن آنهاست

آتش:

جسمی است ساده و دارای سبکی مطلق.

جایگاه آتش بالاتر از همه عناصر و در سطح مقعر آسمانی که هستی و نیستی در آنجا پایان میابد جای گرفته است.

مزاج آتش گرم و خشک است

نقش عنصر آتش در موجودات

کاربردش لطافت بخشی و پختگی و آمیختن و در خود نفوذ دادن گوهر هوایی است تا بتواند سردی و سنگینی دو عنصر خاک و آب را بشکند

عنصر آب و خاک در پیدایش اندام‌ها و ثبات اندام‌ها اثر میگذارند

آتش و هوا که دو عنصر سبک هستند در پیدایش و جنبش روان ها و جنبش اندام ها موثرترند

مثلا قلب باید گرم باشد تا بتواند جنب و جوش زیاد داشته باشد

یا روح بدون حرارت نمیتواند به اندام‌ها نفوذ کند

سردی خاک کمتر از سردی آب است

گرمی هوا کمتر از گرمی آتش است

عناصر چهارگانه دشمن یکدیگر هستند

{آتش و آب} و {هوا و خاک} دشمن تمام عیار همدیگر هستند چون از دو عامل مخالف همدیگر هستند ( گرمی و سردی، تری و خشکی)

{آتش و هوا} و {آب و خاک} دشمن همدیگر هستند اما نه تمام عیار ، چون از یک عامل با هم مخالف و از یک عامل با هم موافق هستند

این 4 عنصر همه با هم متضاد و دشمن هستند و باهم ناسازگاراند،

اما خداوند قادر و حکیم این عناصر را با هم ترکیب کرده و میانشان صلح برقرار کرده تا روزی که معلوم اوست

بعد از ترکیب این عناصر باهم دیگر هیچ اثری از عنصر یکسان باقی نمیماند و قوت‌ها و مزاج‌های این عناصر با هم مخلوط شده و ترکیبی جدید و یا موجودی جدید با مزاجی جدید را ایجاد میکنند

برای همین در طبیعت نمیتوان عنصرهای آتش و هوا و آب و خاک را پیدا کرد چون تبدیل به موجود شده‌اند

[irp]

کیفیات چهارگانه (گرمی، سردی، تری، خشکی) به دوبخش

فعل کننده (فاعله یا تاثیر گذار) و منفعله (فعل پذیر یا تاثیر پذیر) تقسیم میشود

گرمی و سردی هردو فعل کننده هستن و گرمی قوی تر از سردی است

تری و خشکی هردو منفعله هستند و تری زودتراز خشکی تاثیر میپذیرد

به خاطر اینکه گرمی قوی تر است و تری زودتر تاثیر میگیرد، تولد و بالیدن اندام ها و نبات ها از گرمی و تری است.

اندام ها و مزاج های گوناگون چگونه پدید می‌آید؟

از ترکیب عناصر 4 گانه با نسبت‌های مختلف اندام ها و موجودات گوناگون پدید می‌آید.

مزاج اندام ها بستگی به کم یا زیادی این عناصر دارد چنانکه چیزی را که عنصر آتش در اون بیشتر باشد گرم و خشک و یا چیزی که عنصر هوا در آن بیشتر باشد گرم و تر و چیزی که عنصر آب در اون زیادتر باشد سرد و تر و چیزی که عنصر خاک در اون زیاد باشد سرد و خشک می گویند.

مثلا در استخوان، گوشت، پوست عنصر خاک بیشتر از سایر عناصر است.

و یا در روح عنصر هوا بیشتر است.

تا اینجا متوجه شدیم که اندام ها، مایه ها، موجوادت از ترکیب شدن عناصر بوجود می‌آیند و  هرکدام از این اندام ها یا مایه ها دارای یک قوتی است فعل کننده و یک قوتی است فعل پذیرنده.

پس

هرگاه گرمی در تن مردم اثر کند یا بیشتر شود خشکی پدید می‌آید

و هرگاه که سردی اثر کند تری پدید می‌آید

هرگاه خشکی و یا تری اثر کند سردی پدید آید

اما سردی از تری زودتر از خشکی پدید می‌آید

اینا مطالبی از ارکان بود که باید طبیب کامل بلد باشد

پایان جلسه چهارم (4) آموزش طب طبیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.