آشنایی با 4 معجون سیر شگفت انگیز طب طبیعی

معجون سیر که در کتب طبی با اسم معجون ثوم نام برده شده در درمان تمام بیماری های سرد ناشی از بلغم و سودا مانند یک معجزه عمل میکند

فهرست مطالب

معجون سیری که در قدیم متداول بوده

این معجون برای درمان لقوه و صرع و فالج و رعشه و بواسیر و بهق و برص بسیار مفیده و همچنین معده را تقویت میکند، اشتها آور است و بلغم را دفع میکند و قوت بدن را زیاد میکند و رنگ صورت و پوست را زیبا و سرخ و حرارت غریزی (حرارت حیات بخش بدن) را هم زیاد میکنه

برای پیران (60 به بالا) بسیار مفید است

نحوه ساخت

نیم من (311.04 گرم) سیر پوست کنده را در یک من (622.08 گرم) شیر گاو میپزیم تا مهرا شود (خوب پخته بشه) سه چارک یک من عسل (466.56 گرم) و سی درم روغن گاو (72.57 گرم) به آن اضافه و خوب باهم مخلوط کرده بعد زیرش را خاموش میکنیم

میخک و بسباسه و جوزبویا، فلفل، مصطکی، قاقله کبار و صغار، هلیله کابلی، دارچین و زنجبیل از هر یک دو درم (4.838 گرم)

عود خام و زعفران و از هر یک پنج درم (12 گرم)

پاک کرده و آسیاب میکنیم و در معجون ریخته و خوب مخلوط میکنیم

مقدار مصرف

7 ماشه تا یک توله

8 گرم تا 13.8 گرم

معجون سیر معروف و به شافیه

در احادیث آمده که نام این تریاق(پادزهر) دوای شافیه است که دستور ساختش توسط حضرت جبرئیل به حضرت موسی ع داده شده

داروی شافیه در درمان بیماری های زیر کاربرد دارد

براى سرفه کهنه و تازه، لقوه کهنه و تازه، فالج کهنه و تازه، دبیله و کزاز و ریح شوکه و درد چشم و ریح سبل و براى شعر منقلب(برگشت پلک به داخل چشم) و درد پاى مزمن از بلغم خام و ضعف معده و ام الصبیان و فزع(ترسیدن) زنان آبستن در خواب و سلى که شروع به تقیح کرده باشد و زردآب بطن(شکم) که علت استسقا از آن حادث میشود و براى گزیدن جانوران سمى و گزیدن مار و عقرب و براى جمیع سموم.

جهت مشاهده نحوه ساخت و مصرف داروی شافیه به لینک زیر مراجعه نمایید

ترشی سیر

یکی از ترشی های خوشمزه و پر خواص

روی گوشه های داستان زیر کلیک کنید

تریاق سیر موسوم به دوا نافع (داروی حضرت)

در احادیث آمده است که این دارو توسط حضرت جبرئیل به پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی ص داده شده و معروف است به داروی حضرت محمد(ص).

در روایتی از امام صادق ع گفته شده

این دارویى است که در مورد هر چیزى که استفاده شود، به صاحبش سود و منفعت میرساند

جهت مشاهده نحوه ساخت و مصرف این دارو به لینک زیر مراجعه کنید

معجون سیر علوی خان

دستور ساخت این معجون توسط حکیم علوی خان  نوشته شده و برای درمان فالج و بیماری هایی که از بلغم و سودا بوجود میاد کاربرد داره همچنین پادزهر سموم هم هست

مصرف مداوم این معجون در زمستان تا چهل روز مفید است

نحوه ساخت :

گل گاوزبان، بادرنجبویه هر یک 25 مثقال (86.4 گرم)

بسفایج و هلیله سیاه و پوست هلیله کابلی و عنب الثعلب (تاج ریزی) از هر کدام 12.5 مثقال (43.2 گرم)

اینها را در 12 رطل (3732.5 گرم) آب باران میریزیم و میذاریم از شب تا صبح خیس بخورد، صبح میجوشانیم تا یک سوم باقی بماند یعنی حدود 1250 گرم آب باقی بماند

سپس آب را صاف میکنیم.    

پ.ن : بجای آب باران از آب تصفیه شده دستگاه های چند فیلتره استفاده کنید

یک رطل (311 گرم) سیر را پوست کنده و در آبی که صاف کردیم میجوشانیم تا خوب پخته شود

بعد از آن دو رطل (622 گرم) شیر گاو به آن اضافه میکنیم و میذاریم تا بجوشد اینقدر که غلیظ شود

سپس یک رطل (311 گرم) روغن گاو صاف کرده به آن اضاف میکنیم و خوب میپزیم تا روغن جذب شود و پیوسته آن را هم میزنیم تا نسوزد

سه چارک(233 گرم) عسل به قوام آورده (مخلوط شده) با

زنجبیل، فلفل سیاه و سفید، سلیخه (دارچین)، کبابه، دارفلفل، میخک، خولنجان، بهمنین (سرخ و سفید)، شقاقل، گل بابونه، مرزنجوش، از هریک پنج مثقال(17.3 گرم)

زعفران، عنبر اشهب هر یک یک مثقال( 3.456 گرم)

آسیاب کرده با عسل مخلوط کرده و عسل را به معجون اضافه و آن را در ظرف چینی درب دار میریزیم و بعد از 40 روز مصرف میکنیم

مقدار مصرف

یک مثقال (3.456 گرم)

روغن معجون سیر

روغن سیر

برای درمان کری (ناشنوا شدن) قدیمی و جدید و همچنین سنگینی گوش، دوی (صدای مگس یا وزوز گوش) و صداهای سرد که از ریح سرد بوجود میاد بسیار سودمند است.

نحوه ساخت

مقداری روغن کنجد را در ظرف مسی بدون قلع داغ کرده و یک عدد سیر را با انبر آهنی گرفته و در آن میگردانیم تا سرخ شود سپس سیر را بیرون انداخته و روغن را در شیشه نگه میداریم

وقتی که نیاز شد 3 قطره از آن را در گوش میچکانیم

معرفی بیماری ها:

لقوه = افتادگی نصف صورت امروزه به آن فلج بلز میگن

صرع= بیماری است که وقتی حمله میکند حس و حرکت اعضای بدن را برای مدتی از کار میاندازد و فرد به زمین افتاده، تشنج کرده و کف از دهانش خارج میشود

فالج = بیماری است که نصف تن یا بخشی از بدن را سست کرده یا فلج میکند

رعشه = حرکت اندام بدون اراده مثل بیماری پارکینسون

بواسیر= مواد زائیدی است در عروق مقعدی جمع شده باعث تورم این ناحیه میشود معمولا با خون ریزی همراه است. این مواد از خون غلیظ سودایی به وجود میآد

برص= سفیدی پوست است که به گوشت هم سرایت میکند یعنی گوشت زیر پوست هم سفید میشود

بهق= مثل برص است ولی فقط رنگ پوست را سفید میکنه و به گوشت نفود نمیکنه


منابع:

على خان، محمد صادق، مخازن التعلیم

ناظم جهان، محمد اعظم، قرابادین اعظم،

عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، قرابادین کبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.